Curs 2018/19

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA Tirant lo Banc: Episodis amorosos

Data d’entrega: (28 de setembre-1 d’octubre)

Capítols CXVII-CXVIII

 1. Tirant ha arribat a Constantinoble. L’emperador acompanya el cavaller a la cambra de les dames (cap.CXVII). Quines protagonistes hi troba? Com van vestides? En quin estat es troben? Per què? Com és aquesta cambra? Explica el comportament de Tirant. Quins consells i recomanacions dóna a la família imperial?

 2. El paràgraf inicial del capítol CXVIII narra com Tirant s’enamora de Carmesina en contemplar la seva bellesa. Analitza els motius literaris amb què s’ha construït l’escena: els ulls, la dissociació ulls-orelles, la presó d’amor, l’amor com a nodriment, amor-mort, etc.

 3. Les arts poètiques medievals van establir els preceptes per descriure la bellesa d’una dama. Era la tècnica de la descriptio puellae, que consistia a elaborar un retrat canònic, que, des del cap fins als peus, anava presentant (adjectivant i lloant) cada part del cos de la dama (cabells, cara, front, celles, ulls, nas, boca, etc ). Les dames cantades pels trobadors i les protagonistes de les novel·les són descrites segons aquest patró. Ara bé, Joanot Martorell no fa un retrat canònic de Carmesina. Així, el focalitza en els pits, que no anomena directament, sinó amb la metàfora “pomes de paradís”, una expressió idealitzada per la tradició literària. Comenta aquest doble procés de metomímia-metàfora. Quin abast té en la novel·la aquesta ruptura provocativa?

 4. La família imperial i els cavallers d’aventura passen tot seguit a una altra cambra decorada amb escenes de la literatura antiga i medieval. Explica qui són i què anuncien els personatges que hi ha representats.

 5. El capteniment de Tirant ha canviat de manera radical. Enumera i descriu els símptomes del seu estat psicològic.

 6. A propòsit de la relació de Tirant i Carmesina, busca cadascuna de les etapes de l’amor cortès en l’acciò narrativa de la novel·la. Observa i explica els avenços en les relacions sentimentals dels personat i la seva actitud en cada etapa.

Capítols CXIX-CXXI

 1. Comenta el raonament que fa Diafebus a Tirant per consolar-lo del seu mal d’amor. Primer, exposa les idees contingudes (per exemple, la concepció aristotèlica segons la qual l’amor és un sentiment normal, perquè es basa en un impuls natural). Tot seguit, explica com Diafebus manipula aquestes idees per aconsellar Tirant de ser discret.

 2. Diafebus manifesta a la princesa que “aquell famós cavaller Tirant lo Blanc ha vingut només per la fama de vostra excel·lència […] el motiu de la nostra vinguda no ha estat altre sinó veure la vostra majestat i servir-la”.La fama de les excel·lències de la princesa ha portat els cavallers a Constantinoble. Diafebus diu veritat o mentida? Intenta aplanar el camí a favor de Tirant? Vol procurar únicament per la bona acollida dels cavallers de ventura? Busca el paràgraf corresponent al capítol CXIX i comenta la lloança hiperbòlica que Diafebus fa de la princesa.

 3. L’exposició de Diafebus ha tingut efecte. Comenta l’enamorament de la princesa i, en especial, aquest fragment: “Per una part, l’amor la hi empenyia, però, per l’altra, la vergonya la’n retreia. L’amor l’encenia a desitjar allò que no devia, però la vergonya li ho vedava per temor de confusió”.

 4. Diafebus es mostrava tan familiar i tan destre entre les donzelles com si s`hagués criat tota la vida entre elles.” És aquesta la competència principal del jove? Se’n serveix per obrir-se camí en la cort de Constantinoble? Quines són les seves habilitats corteses i galants?

 5. Explica el joc cortesà que provoca Diafebus amb el mantell de Tirant i la gonella de Carmesina. La princesa hi al·ludeix com un enginy digne de l’escola del poeta Ovidi. Justifica-ho.

 6. En el capítol CXIX hi ha la descripció puellae de Carmesina, elidida en l’escena de l’enamorament. Martorell segueix el retrat d’ Helena de Troia, elaborat i difós per Guido delle Colonne en les Històries troianes, traduïdes al català per Jaume Conesa. Llegeix-la i fes-ne una anàlisi retòrica.

   

  Data d’entrega: del 15 al 19 d’octubre

  CAPÍTOLS CXXVI-CXXVII: Tirant declara el seu amor a Carmesina.

  1. A partir dels motius de la literatura cortesa, valora la declaració d’amor de Tirant a Carmesina. Quina funció hi fa l’espill? Aconsegueix Tirant de vèncer la timidesa o, per contra, tan sols és capaç de dissimular-la perquè no la supera realment? És Tirant un amant tímid al llarg de la novel·la? Recorda que la princesa “s’admirà molt que hom pogués requerir d’amors una dama sense parlar”.

  2. Revisa els arguments que Estefania i la Viuda Reposada exposen a la princesa a favor o en contra de mantenir una relació amorosa amb Tirant. Adona’t que la Viuda fa bandera de l’honestedat, ben contràriament a Estefania, que la incita a ser deshonesta.

  3. El parlament de la Viuda Reposada s’estructura a partir de conceptes com honestedat, castedat, lleial matrimoni i vergonya. La vergonya, una noció central en l’univers femení del Tirant lo Blanc, equival a l’aversió de la persona envers allò que pot ofendre la decència, i està relacionada amb la necessitat de mantenir l’honor d’un clan. Des de pressupòsits eclesiàstics , la vergonya es vincula als principis que regulen el matrimoni cristià i la Viuda Reposada acostuma a increpar Carmesina des d’aquest punt de vista. Explica què entén la Viuda Reposada per vergonya.

   17. Revisa la definició que fa Estefania del primer tipus d’amor: l’”amor virtuosa i honrosa” i fixa’t que l’adapta a la vida cavalleresca. L’amor virtuós és incentiu de les empreses militars, el seu objectiu és l’honor i la fama, i reclama -això és important-, la correspondència de la dama. Ara pensa en Tirant i argumenta si el personatge es mou per l’amor virtuós. Raona, també, sobre la necessitat de correspondència que defensa Estefania sense perdre de vista la relació armes-amors, servei militar-recompensa sentimental.

  1. A propòsit de l’amor per profit, Estefania diu amb contundència:”aquest amor a mi no em plau”. Explica per què condemna l’amor de profit.

  2. Estefania creu que l’amor ideal consisteix a equilibrar l’amor honest i el delitable encara que es mostri una mica descarada i insisteixi que l’amor que acaba “en un llit encortinat i amb els llençols ben perfumats” és el que més li agrada. Quin et sembla que és, doncs, el problema de Tirant?

CAPÍTOLS CXLVI-CXLVII: Amors de Diafebus i Estefania (30 de novembre)

Fes el resum d’aquests capítols

 

CAPÍTOLS CLXII-CLXIII: somni fingit de Plaerdemavida. Les “bodes sordes”. (30 de novembre)

Fes el resum d’aquests capítols

 1. CCXIV PARLA PLAERDEMAVIDA , CCXV EL MAL CONSELL REPROVABLE…,CCXX LA RESPOSTA QUE L’EMPERADOR… CCXXVIII RAONAMENT QUE FA LA DUQUESSA… CCXXIX COM PLAERDEMAVIDA… CCXXX LES RAONS QUE TINGUEREN… (30 de novembre).
 2. Quina promesa fa Plaerdemavida a Tirant? (CCXIV)
 3. Què li diu sobre Tirant la Viuda Reposada a Carmesina? (CCXV)
 4. Què aconsella la Viuda Reposada a Carmesina sobre Tirant? (CCXV)
 5. Qui informa l’emperadriu que l’emperador no és a la seva cambra? On és l’emperador? (CCXX)
 6. Què li demana Estefania a la princesa? Què li respon la princesa? Com rep Estefania la resposta de la princesa?  (CCXXVIII)
 7. Què li diu Plaerdemavida a Tirant? (CCXXVIII)
 8. Quin pla ordeix Plaerdemavida perquè Tirant aconsegueixi la princesa?(CCXXVIII)
 9. Què li diu Plaerdemavida a Tirant? Què diu Plaerdemavida a l’emperador? Què diu Plaerdemavida a Carmesina? (CCXXIX)
 10. Què respon Carmesina a l’emperador quan aquest li demana si voldria Tirant per marit? (CCXXX)

DATA D’ENTREGA: 15 de desembre

Capítols: CCXXXI, CCXXXII, CCXXXIII

 1. Quina condició posa Plaerdemavida a la princesa per entrar al bany amb ella?
 2. Com reprèn Plaerdemavida Tirant quan aquest vol fer-se enrere de posar-se al llit amb Carmesina?
 3. Explica l’estratagema que permet Tirant tocar la princesa despullada al llit.
 4. Quin accident pateix Tirant fugint de l’encontre amb la princesa?

Capítols CCXLVIII, CCXLIX, CCLX, CCLXI, CCLXII

 1. Què li pregunta l’emperadriu a Hipòlit?
 2. Resumeix el contingut del capítol CCXLIX
 3. Què li demana, al capítol CCLX, l’emperadriu a Hipòlit?
 4. Què li dona com a prova d’amor l’emperadriu a Hipòlit?

Capítols CCLXIII, CCLXIV,CCLXV,CCLXVI,CCLXVII

 1. Qui intercedeix a l’emperadriu perquè Hipòlit pugui quedar-se amb ella a la cambra?
 2. Qui és el protagonista del romanç que l’emperadriu canta a Hipòlit?
 3. Què pretén la Viuda Reposada (capítol CCLXIV)?
 4. Fes el resum del capítol CCLXV
 5. Com ha de ser, segons la viuda, la dama que ha d’estimar Tirant?
 6. Què respon Tirant a la Viuda pel que fa al seu requeriment amorós?

DATA D’ENTREGA: 9 de gener

Capítols CCLXVIII, CCLXIX, CCLXXI, CCLXXII, CCLXXIII, CCLXIV,CCLXXX,CCLXXXI

1. Què aconsella la Viuda a Tirant?

2. Què decideix la viuda en veure que Tirant no se la creu?

3. Què li demana Tirant a la princesa? (capítol CCLXIX)

4. Què respon Carmesina a Tirant?

5. Què suposa, a més d’una alegria infinita, per a Tirant el matrimoni amb Carmesina?

6. Què demana (capítol CCLXXIV) Tirant a la princesa?

7. Resumeix el capítol CCLXXX

8. Què demana al capítol CCLXXXI la princesa a Tirant?

Capítols CCLXXXIII, CCLXXXIV,CDXXXIV,CDXXXV,CDXXXVI,CDXXXVII (24 de gener)

 1. Fes el resum del capítol CCLXXXIII.
 2. Què pretén, al capítol 284, aconseguir de Tirant la Viuda Reposada?
 3. Què li diu, al capítol 434, Plaerdemavida a Tirant?
 4. Fes el resum del capítol 435.
 5. Què demana, al capítol 436, Carmesina a Tirant?
 6. Què retreu, al capítol, 437, Carmesina a Tirant?
 7. Fes un breu resum dels capítols 467,470,471,472,473,474,479,480.