SOLUCIONS PRÀCTICA EXAMEN MÈTRICA

exercici 1.-

a) versos octosíl·labs, rima consonant, octava

b) versos pentasíl·labs i heptasíl·labs, rima consonant, quarteta i 3 quartets.

c) versos decasíl·labs, rima consonant, quartet+sextet

EXERCICI 2

a) metàfora

b) hipèrbaton

c) Hipèrbaton

d) sinestèsia

e) epítet

f) anàfora

EXERCICI 3.- El ritme del poema és anapèstic

Deixa un comentari