exercicis funcions sintàctiques

http://www.xtec.cat/~cvila4/funcions.htm

http://www.xtec.cat/~cvila4/funcions.htm