PRÀCTICA DE COMENTARI DE TEXT 2 (Ausiàs March)(21 de novembre)

Sí com lo taur se’n va fuit pel desert

quan és sobrat per son semblant qui el força

ne torna mai fins ha cobrada força

per destruir aquell qui l’ha desert,

tot enaixí em cové llunyar de vós,

car vostre gest mon esforç ha confús:

no tornaré fins del tot haja fus

la gran paor qui em tol ser delitós.