Antecedents de Darwin. Remei Ferran

La tardor de l’any 1831, Charles Darwin era el naturalista d’un vaixell que consistia a recollir, analitzar i classificar els diferents espècimens animals i vegetals que anava trobant al llarg del periple. A mesura del seu trajecte per les costes de la Terra del Foc, va extreure els principis bàsics de la teoria evolutiva creant dos llibres ‘’Principis de la geologia’’ i ‘’Un assaig sobre el principi de població’’ de Thomas Malthus exposant la seva teoria sobre la lluita per la vida, així Darwin va adoptar la idea de la lluita per la supervivència.

La durada del trajecte va ser de cinc setmanes, entre setembre i octubre de 1835, les observacions que feia es mostrava astorat per la gran biodiversitat del planeta, fet que l’ajuda a comprendre la variabilitat de les formes de vida segons la separació geogràfica i les condicions ambientals de cada indret donant les seves idees sobre la evolució.

Els punts principals de les idees que deia Darwin sobre la selecció natural eren: -Adaptació: totes les poblacions s’adaptaven a l’entorn –Variabilitat: hi havia diferències o variacions heretables entre els individus d’una població –Sobreproducció: naixien més individus dels que podien sobreviure  i s’establia una lluita per la supervivència –Selecció: l’augment gradual de les variants hereditàries avantatjoses i l’eliminació de les perjudicials.

Darwin va aplicar aquestes idees a l’hora d’establir una teoria sobre l’evolució dels éssers vius: -les espècies no són estàtiques, sinó que estan sotmeses a un procés d’evolució constant -aquest procés evolutiu és gradual, i té lloc de forma lenta i contínua, sense discontinuïtats o canvis sobtats. –espècies similars es troben emparentades i provenen d’un avantpassat comú –el motor del procés evolutiu és la selecció natural, basada en dues car. essencials: diversitat i lluita per la supervivència.

La provocació de l’obra de Darwin  entre el debat entre fexistes i evolucionistes va enfortir-se quan el 1871 es va publicar ‘’L’origen de l’home i la selecció amb la relació al sexe’’, en la qual Darwin aplicava les seves teories als orígens de l’home, i defensava l’origen comú entre l’ésser humà i els primats.