Neodarwinisme. Nacho Aroca

La conjunció del darwinisme amb els nous descobriments biològics, fonamentalment els relatius a la paleontologia i la genètica, va donar origen al neodarwinisme.
El neodarwinisme es caracteritza per:
1.Un rebuig de l’herència dels caràcters adquirits.
2.La ratificació del gradualisme en l’evolució.
3.El reconeixement del mecanisme de selecció natural amb les seves dues fases actualitzades, que són:
La producció de mutacions cromosòmiques o variabilitat genètica.
La selecció dels portadors de dotació genètica mes favorable.
Segons aquesta teoria, el representant de la qual és Theodosius Dobzhansky (1900-1975), la base sobre la qual actua la selecció és constituïda per:
1.La unitat sobre la que actua l’evolució no és l’individuo, sinó la població, conjunt d’individus d’una mateixa espècie que viuen junts en una determinada zona i poden reproduir-se, aparellant-se entre si i produir una descendència fèrtil.
2.Existència de la variabilitat genètica, és a dir, la presència d’una amplia gamma de genotips obtinguts a l’atzar a partir del fons genètic d’una població. La variabilitat genètica de les poblacions ve causada per l’aparició de mutacions i, en major grau, la recombinació gènica relacionada amb la reproducció sexual (meiosi). Aquests tots dos processos són aleatoris.
3.Actuació de la selecció natural. La selecció natural fa que els genotips més favorables deixen més descendència i, per   tant, que augmenta la freqüència estadística en la població d’uns gens determinats.
El neodarwinisme, juntament amb la genètica molecular o la teoria moderna sobre l’origen de la vida posicionen les ciències biològiques en un pla de materialisme (tot pot ser explicat a partir de la matèria i les seves propietats) que contrasta amb d’idealisme de la cultura de segles precedents

Published by

Màrius

Màrius

Professor de Ciències a Secundària, amb formació i deformació biològica. Treballe a l'Institut Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà