Darwin i l’origen dels humans. Alba Castillo

Aquest any es compleixen 200 anys del naixement del naturalista potser més important de tots els temps, fins ara , l’anglés Charles.r Darwin de 1809-1882, el naturalista va establir les bases de l’actual teoria central en l’expanció de la vida i els fenòmens que s’hi associen.

La teoria de l’evolució per selecció natural, consisteix en ;

· Els tipus biològics o espècies no tenen una existència fixa ni estàtica sinó que es troben en canvi constant.
· La vida es manifesta com una lluita constant per l’existència i la supervivència.
· La lluita per la supervivència provoca que els organismes que menys s’adapten a un mitjà natural específic desapareguin i permet que els millors adaptats es reprodueixin, a aquest procés se li crida “selecció natural”.
· La selecció natural, el desenvolupament i l’evolució requereixen d’un enorme període de temps, tan llarg que en una vida humana no es poden apreciar aquests fenòmens.
· Les variacions genètiques que produeixen l’increment de probabilitats de supervivència són a l’atzar i no són provocades ni per Déu , ni per la tendència dels organismes a buscar la perfecció.

Darwin no va ser el primer naturalista , que va demostrar l’evolucionisme, Al llarg del SXIX personatges com Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)i d’altres autors, na fer molts esforços molt per difondre el pensament evolutiu, no només pel que fa a l’explicació de la vida, sinó també a les visions de la història i la societat humanes.

A més, les reserves ideològiques, moltes de caire religiós, foren una causa afegida que dificultà aquesta primera extensió de l’evolucionisme.

Darwin va començar a desembolupar aquestes idees com a resultat de les seves experiències durant cinc anys de viatge a la nau d’investigació britànica H.M.S. Beagle, que va navegar al voltant del món en una expedició de projecció.
Quan va partir en 1831, Darwin tenia 22 anys, tot just acabava de sortir de la universitat, i estava fascinat amb la ciència i profundament interessat en la geologia i història natural, pensava convertir-se en clergue perquè creia que li permetria tenir suficient temps lliure per a perseguir els seus altres interessos.
Darwin era conscient que l’idea de l’evolució es respirava en l’aire de l’epoca i que era molt debatida en alguns cercles, com el clergat.
Darwin es va ajudar del pensament de Aristòtil , creia, per exemple, que havia espècies “superiors” i també espècies “inferiors” i que les inferiors donaven origen a les superiors.

A mesura que Europa emergia, els científics interessats en biologia consideraven l’evolució com una idea d’importància històrica. Un dels avis de Darwin, el Dr. Erasmus Darwin, havia escrit bastant sobre l’evolució. Però el que va canviar el clima en el temps de Charles Darwin va ser que les ciències naturals s’estaven modernitzant i professionalitzant, amb les seves pròpies societats, reunions i publicacions. Això va permetre que la noció de l’evolució s’elevés al nivell de la hipòtesi científica, que podia ser provada o no per la investigació, l’evidència i un mètode de raonament.

A mitjans del segle XIX, l’idea de l’evolució va presentar un seriós desafiament, la visió que les espècies eren coses incanviables de la naturalesa. Aquest concepte, anomenat La Fixació de les Espècies, era una perspectiva que els zoòlegs i botànics europeus van adoptar com part de la seva cultura per a reflectir la religió occidental i la història de la creació tal com diu la Bíblia.

La ide de la fixació de les especies, no era massa satisfactòria per a tots. La possibilitat de l’evolució com una característica fonamental de la naturalesa es va convertir, eventualment, en una qüestió crucial de la ciència en el segle XIX, entre els més religosos i els cientifics/ naturalistas.

Una de les idees que va ajudar a Darwin va ser a acceptar totalment el principi de l’evolució va ser una espècie d’ocells anomenats sinsontes.

Una de les altres que va conduir a Darwin a adoptar l’evolució va tenir a veure amb fòssils. Els fòssils es formen quan un organisme mor i les seves restes s’endureixen en absorbir minerals de la terra en la qual han estat enterrats. Per tant, els fòssils són l’evidència directa de la vida del passat i tenen una gran importància quan es considera un concepte que depèn del temps com l’evolució. Va recol·lectar fòssils de bèsties amb cuirasses gegants en formes de placa.

També va recol·lectar peces del trencaclosques evolutiu durant els seus cinc anys navegant en el Beagle, però solucionar el trencaclosques, posant totes les peces juntes en un model bàsic perquè el públic ho veiés, li va prendre diverses dècades més d’esforç. El seu treball culminaria amb la publicació de L’origen de les Especies al 1859, més de 20 anys després de començar el seu viatge al Beagle.

L’origen de les Especies va ser immediatament reconegut com un èxit científic. Aquesta era la segona vegada que Darwin publicava la seva explicació de l’evolució. Un any abans, Darwin va saber que un altre naturalista, Alfred Russell Wallace, també havia entès l’evolució com una Selecció Natural. Junts van escriure un treball sobre el tema per a compartir l’honor de la publicació. Però el treball Darwin-Wallace no es podia comparar amb L’origen de les Especies, que incloïa exemples i raonaments que Darwin havia desenvolupat durant un període de vint anys. L’origen de les Especies, era molt més que una declaració sobre l’idea de l’evolució, doncs mostrava un sistema nou de pensament, una manera diferent d’exposar qüestions científiques, adjuntant evidències científiques i provant les hipòtesis científicament.

Més o menys quinze anys després, al 1873, Darwin va publicar un llibre específicament sobre l’evolució humana, La Selecció Sexual i la Descendència de l’Home.
La Descendència de l’Home no solament treia a relluir els pocs coneixements que es tenien sobre l’evolució humana, sinó que també tractava sobre el significat de l’evolució com una manera de pensar sobre la nostra ètica i valors personals. Darwin sabia que l’evolució era una de les idees més importants per a comprendre l’espècie humana. Sabia que veure’ns des d’una perspectiva evolutiva era més que simplement veure a través d’un telescopi per a conèixer els nostres orígens primitius. L’evolució era també un mirall i un microscopi per a mirar-nos com som avui dia

Published by

Màrius

Màrius

Professor de Ciències a Secundària, amb formació i deformació biològica. Treballe a l'Institut Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat.

One thought on “Darwin i l’origen dels humans. Alba Castillo”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà