Categoria: Monera

1.000 imatges per descobrir les curiositats de la natura que t’envolta

El 12 de febrer de 2018 vaig obrir un compte a Instagram amb el mateix nom d’usuari que uns pocs mesos abans ja havia obert a Twitter, amb…

1r d'ESO, 3r d'ESO, 4t d'ESO, Algues, Amfibis, Anatomia, Anèl·lids, Angiospermes, Animalia, Anurs, Aràcnids, Artròpodes, Atmosfera, Aus, Batxillerat, Biologia, Briòfits, Capes de la Terra, Cartografia geològica, Centpeus i escolopendres, Cnidaris, Coleòpters, Composició i organització del cos, Crinoideus, Crustacis, Curs, Deformació estructural, Diagènesi, Dipòsits sedimentaris de transició, Dípters, Ecologia, Efemeròpters, Equinoderms, Erosió, Escamosos, Evolució, Fasmidis, Fisiologia, Floridures, Fongs superiors, Fungii, Gasteròpodes, Geologia, Geologia aplicada, Geomorfologia, Geosfera, Gestió ambiental, Gimnospermes, Hemípters, Hidrosfera, Himenòpters, Impactes geològics, Insectes, Invertebrats, Lepidòpters, Mamífers, Mantoïdeus, Matèria, Metamorfisme, Meteorització, Minerals, Miriàpodes, Mol·luscs, Monera, Nutrició, Ofidis, Oligoquets, Organismes, Ortòpters, Paleontologia, Placentaris, Plantae, Plantes amb flor, Processos biostratinòmics, Processos fossildiagenètics, Processos geològics externs, Processos geològics interns, Processos ignis, Protoctista, Protozous, Pteridòfits, Quelonis, Quiròpters, Recursos geològics, Relació, Reproducció, Rèptils, Riscos geològics, Rosegadors, Sedimentació, Tafonomia, Transport, Tricòpters, Urodels, Vertebrats

Si no té bacteris vius no és iogurt!

Regne Monera Lactobacillus i Streptococcus El iogurt és àcid, força àcid. Pels més grans aquesta afirmació pot ser una obvietat, però pels més petits no ho és tant…

1r d'ESO, Biologia, Curs, Matèria, Monera, Organismes

Cianobacteris

Regne Monera Oscillatoria Als aquaris sovint creixen diversos tipus d’algues que l’aquariòfil intenta combatre amb més o menys èxit. No tot el que sembla algues ho són, però….

1r d'ESO, Biologia, Curs, Matèria, Monera, Organismes

Espirils?

Regne Monera Bacteris espirils Podria tractar-se de bacteris espirils? Realment són molt petits (1000 augments)! La mostra va ser recollida per alumnes de 1r d’ESO a l’antic safareig…

1r d'ESO, Biologia, Curs, Matèria, Monera, Organismes