Cartografia geològica

Interpretació d’estructures

Plecs vs. Perspectiva

Sovint la perspectiva des de la que observem un determinat objecte ens confon portant-nos a interpretar erròniament la seva forma real o la seva posició relativa a altres objectes. Les estructures geològiques no són una excepció, i fins i tot podríem dir que aquestes són més susceptibles de confusió que d’altres objectes. La raó és que normalment no veiem sencera l’estructura geològica tridimensional, sinó que el que observem és la superfície topogràfica que, per erosió, talla aquesta estructura (el que podem observar és només una secció irregular de l’estructura tridimensional). Aquest article pretén mostrar amb uns exemples la necessitat de tenir molta cura en la interpretació de certes estructures geològiques.

A la següent fotografia, realitzada a prop del parc nacional d’Ordesa i Mont Perdut, a Osca, es pot observar un immens plec tombat:

El nucli del plec es troba a la dreta, tal i com s’ha indicat a la fotografia interpretativa següent. A l’esquerra s’observa clarament la forma del plec, que afecta a diverses capes calcàries ben diferenciades (línies blaves). S’hi han indicat les xarneres en vermell i el pla axial del plec en verd.

Però, és realment correcta la interpretació realitzada? Fixem-nos en la primera fotografia… el plec podria també interpretar-se de la manera següent:

Quina és la interpretació correcta? Em temo que caldrà anar a observar el plec des d’algun altre punt de vista per sortir-ne de dubtes… En qualsevol cas, és evident que es tracta d’un plec tombat ben bonic, i en això sí que no hi ha cap possible confusió.

Hi ha altres casos, però, on l’error d’interpretació pot ser molt gran. Observem la següent fotografia:

Si ens fixem en la capa calcària de colors clars del fons, observarem que dibuixa una forma curiosa de plecs amb forma d’arcs (s’ha resseguit la capa amb línies blaves):

Tot i que a primer cop d’ull ho pugui semblar, en aquest cas no es tracta de cap capa plegada, sinó que en realitat és una capa que forma un pla inclinat irregularment tallat per l’erosió:

El model creat amb plastilina permet observar cinc dels sis costats del bloc diagrama. La plastilina blanca entre la plastilina de color verd sembla plegada quan tallem la superfície superior del bloc emulant l’erosió produïda pels barrancs de la muntanya, però de costat s’observa perfectament que es tracta d’una capa inclinada i, si girem el bloc per tal d’observar la superfície inferior, aleshores ja no hi ha dubte de que es tracta d’un pla: