Processos geològics interns

Processos de deformació estructural > Deformació plàstica

Plecs tombats

La població de Camarasa (la Noguera) es troba a l’extrem sud del Prepirineu lleidatà, a les Serres Marginals del complex de mantells de corriment que es van desenvolupar a partir del Cretaci Superior (Mesozoic) com a conseqüència de l’aixecament tectònic de la serralada de plegament Pirinenca.

En aquesta localitat és possible observar estructures de deformació a gran escala que afecten als materials calcaris que van sedimentar en el mar Pirinenc durant el Cretaci. A la fotografia superior apareix una d’aquestes estructures de deformació dúctil. Es tracta d’un gran plec tombat.

La seva interpretació és senzilla, tal i com pot observar-se a la següent imatge en la que s’han superposat les línies d’interpretació estructural:

Les línies blaves corresponen als estrats calcaris, més resistents a l’erosió que els estrats fangosos, coberts de vegetació (la línia discontínua pretén reconstruir la zona que ha estat erosionada). Aquestes línies blaves dibuixen els flancs del plec. Les xarneres es troben identificades pels punts vermells, i corresponen als punts d’intersecció dels flancs. La unió de xarneres dibuixa el pla axial (en verd). Com es pot observar, el pla axial es troba en posició quasi horitzontal, de manera que es tracta d’un plec tombat.