Processos geològics externs

Processos d’erosió > Processos gravitacionals

Despreniments

És habitual trobar a les carreteres senyals verticals de trànsit advertint del perill de despreniments allà on es troben talussos elevats al marge de la via, però sovint no en fem prou cas perquè potser no ens hem trobat mai amb la carretera bloquejada per un despreniment, però els senyals són advertències reals com ho demostra la fotografia següent:

Un despreniment és un procés gravitacional d’erosió. La roca que ha perdut la seva cohesió, normalment com a conseqüència de fractures, esdevé inestable fins que la força de fregament que la manté unida a la resta de roques és vençuda per la força de la gravetat. Sovint aquest procés coincideix amb l’època de pluges, doncs l’aigua afegeix pes a la roca inestable, que acaba caient.

Les fotografies corresponen a un talús proper a la població de Castellbell i el Vilar, a la comarca del Bages, i afecta totalment l’accés per la carretera.

Els despreniments es caracteritzen per la caiguda en sec de les roques, sense presentar cap desplaçament en forma de flux. Normalment afecta a blocs més o menys grans, però també es pot donar en materials de mida molt heterogènia, com és el cas d’aquest despreniment. Aleshores, els blocs més grans, que durant la caiguda adquireixen més inèrcia, es desplacen més lluny, mentre que els fragments més petits es queden més a prop de l’àrea font.

Els materials caiguts com a conseqüència del despreniment formen en sí mateix un dipòsit sedimentari que aquí adquireix típicament forma de ventall. Les màquines excavadores ràpidament eliminaran tot aquest sediment caigut, però amb el temps el sediment s’hagués pogut transformar en roca per mitjà de processos diagenètics i aquest dipòsit sedimentari esdevenir un estrat sedimentari.