ELS AMBIENTS DEL LLUÍS MILLET

L’escola Lluis Millet està situada al barri de Les Oliveres de Santa Coloma de Gramenet. És un barri on conviuen diferents cultures.

L’alumnat que es concentra a la nostra escola és majoritàriament de famílies autòctones però amb arrels d’arreu d’Espanya i amb un tant per cent més baix de famílies d’altres països, en general del Marroc. La llengua que es parla majoritàriament és castellana. Atenent a això es treballa per aconseguir un model de centre on els valors de respecte, tolerància i acceptació de l’altre determinin les nostres relacions.Pensem que l’èxit de la nostra tasca passa per poder oferir un model escolar que permeti donar una resposta integrada a les necessitats educatives dels nostres alumnes tot responent a les seves necessitats.

Aquesta proposta suposa un replantejament metodològic en relació a l’actitud dels alumnes davant de l’ensenyament i aprenentatge. Pren com a base què faria el nen i la nena espontàniament. No partim de nosaltres sinó que ens col·loquem on són ells , on es mouen, com es mouen , de quina manera es mouen i anem afegint propostes i alternatives que els ajudin a ampliar el camp d’aprenentatge en què es troben.

Potser l’objectiu essencial seria viure en el moment present, deixant-se portar per les sensacions i emocions que acompanyen el joc , la manipulació i l’experimentació. Cada un de nosaltres té el seu ritme i tractem de respectar-lo. Aquests espais estan pensats de manera que es pugui gaudir respectant els ritmes particulars de cadascú.

Dins de cada un de nosaltres hi ha un gran potencial; cal que l’ajudem a sortir, i per això, no hem de posar l’atenció en qüestions externes sinó que hem d’ajudar als infants a centrar-se en sí mateixos per poder expressar i manifestar aquest potencial. Es pretén recuperar la capacitat d’esprémer totes les possibilitats que ofereix un sol objecte o material. Mitjançant aquesta orientació pedagògica volem que els alumnes participin d’una manera més activa, lliure, constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i de creixement com a persona. Els ambients propicien la construcció del coneixement individual i compartit, de les habilitats i les capacitats pròpies a l’edat  a l’entorn dels eixos següents:

  • Aprendre a ser i actuar cada vegada d’una manera més autònoma.
  • Aprendre a pensar i a comunicar.
  • Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
  • Aprendre a conviure i habitar el món.

Els criteris que donen lloc als ambients són els següents:

-La lliure circulació de pensament.

-L’aprenentatge significatiu i funcional.

-El joc com a motor per actuar, experimentar i interactuar amb l’entorn.

-Les relacions i els vincles entre els infants.

-L’acompanyament amorós i respectuós de l’adult que dóna seguretat.

-Resolució de problemes i conflictes sense la fiscalització de l’adult.

-Construcció el seu propi procés de creixement personal.

-Presa de iniciativa i explorar, experimentar i interactuar.

QUINS AMBIENTS FEM A L’ESCOLA.

Comunitat de petits: Som arquitectes (construccions, lògica matemàtica, geometria…), Som científics (experimentació, ciències, llum…) Ciutat Millet (Joc simbólic), El cos (psicomotricitat, expressió corporal) i Som artistes (art).

Comunitat de mitjans: Som arquitectes (construccions, lògica matemàtica, geometria…), Som científics (experimentació, ciències, llum…) Ciutat Millet (Joc simbólic), Som olímpics (Educació física), Som Músics (llenguatge musical) i Som artistes (art).

Ciutat Millet

IMG_7357

Som arquitectes

Som artistes.

Comunitat de grans (4t i 5è): Som arquitectes (construccions, lògica matemàtica, geometria…), Som científics (experimentació, ciències, llum…), Som artistes (art), Som olímpics (educació física), Som músics (llenguatge musical) i Som emprenedors (capses d’aprenentatge amb diferents tasques competencial).

Els ambients científic i arquitectes en aquesta comunitat treballen

img_0036

Som científics.

amb propostes d’investigació i experimentació, petits reptes que els infants han de resoldre, efectuar hipòtesis i arribar a conclusions.

 

 

 

Som Emprenedors.

Som Músics

 

Som Olímpics.

Podeu veure més fotografies i vídeos de com treballem a l’apartat de cada comunitat.