ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

En aquest enllaç podeu trobar el sites on tenim tota la informació sobre la línia pedagògica del treball que fem al centre sobre la qüestió digital:

https://sites.google.com/xtec.cat/institutescolallusmillet?usp=sharing