ACOLLIDA MATINAL

El centre dispossa d’acollida matinal de 8h a 9h.

El preu de servei és:

De 8h a 9h: 25€ pels usuaris fixes i de 3€ pels esporàdics.

 

El pagament pels usuaris fixes es farà a la secretaria del centre la primera setmana de cada mes i els esporàdics hauran de pagar el cost del servei a la monitora en el moment de deixar a l’infant.

La persona encarregada de fer aquest servei són la Sara León, coordinadora del menjador de l’escola, i la Laura Giménez (suport i cuinera).