SERVEIS

L’escola disposa dels serveis d’acollida pel matí i de l’espai migdia. En aquest darrer incloem el menjador de l’escola i l’hora de lleure que es fa després.