Guies sobre discapacitats

En aquest article trobareu un seguit de guies que hem elaborat per tal de poder donar algunes orientacions als mestres que intervenen amb alumnes que presenten alguna discapacitat concreta.

Primer trobareu un apartat amb una petita definició sobre la discapacitat que tractem, a continuació hi ha algunes orientacions pràctiques i per acabar trobareu un apartat pràctic amb informació bibliogràfica i webgrafia sobre recursos per a treballar tant amb els mestres com amb els alumnes.

Aquí teniu les guies sobre: