El llibre de les operacions

Objectius:

–  Practicar les operacions: +, – , x, /

–  Relacionar el signe amb l’operació a realitzar

–  Reconèixer els nombres

– Col·locar bé els elements de les operacions

Material:

Fulls plastificats  i espiralats

Targetes de nombres i signes

Proposta metodològica:

El llibre ens servirà per a resoldre operacions, a la vegada que també ens servirà per fer dictats de nombres i per comprovar que situïn correctament els sumands.

Se li dicten uns nombres i ell els ha de col·locar o agafa els nombres i els anomena.

 

 

Sumes automatitzades

Objectius:

–        Millorar l’agilitat en el càlcul

Material:

–        Targetes plastificades per automatitzar càlculs (unitat + unitat, desena excta + desena exacta, desena exacte + desena….)

Proposta metodològica:

Per torns: S’ensenya una targeta i l’alumne/a ha d’anomenar els nombres i el resultat de l’operació, si no ho sap, se salta a un altre company i si ho encerta es queda amb la targeta. Així al final de la sessió també podrem saber amb quin tipus de nombres té més dificultats per operar.  S’intenta  fomentar la rapidesa mental.

Targes per automatitzar càlculs

Sumes i restes amb suport figuratiu

Objectius:

–        Resoldre operacions de suma i resta

Material:

–        Targetes plastificades

Proposta metodològica:

Amb aquesta activitat es practiquen les operacions bàsiques. Estan plastificades i això permet poder escriure-hi amb retolador i esborrar-ho després.  Al principi els alumnes comptaran els objectes o els punts, però la idea és anar assimilant la noció de quantitat per tal de no haver de comptar tots els objectes.

Targes restes

Targes sumes

 

Variant: Juguem amb els nombres

Un altre joc  semblant ,que es podría construir amb els alumnes, és …

Material:

  • Capsa gran
  • Pots petits (10 o més  depenent de la quantitat a treballar)
  • Depressors o pals de gelat
  • Retoladors.

Posem dins la capsa gran tots els pots petits amb una etiqueta que indiqui un nombre ( del  0 al 10 , o més  si ho volem)

A dins de cada pot podem posar depressors amb una suma o resta que doni el nombre del pot.

Per exemple en el pot del 8 hi posaríem:  

Un cop haguem creat tot el material podem jugar-hi desordenat-lo  i tornant a col·locar els pals al seu pot.

Podeu veure la idea a :

http://thefirstgradeparade.blogspot.com.es/search?updated-max=2010-10-21T19:05:00-07:00&max-results=9

Juguem amb els nombres

Objectiu:

L’objectiu del joc és l’agilitat en el càlcul mental .Entendre els nombres i les relacions entre ells. 

Material:

–        Taulers 6 x 3 (un  per cada jugador)

–        Capsa amb nombres del 0 al 9(molts)

–        Els nombres del 0 al 10, o més segons  vulguem treballar.

Proposta metodològica:

En aquesta taula cada jugador posa nombres a l’atzar , els que li surtin de la capsa.

P ex.

    8

 

5

3

0

2

1

    9

 

2

6

4

9

1

    0

 

1

4

7

0

8

El director del joc (mestre ) tria un nombre del 0 al 10. Imaginem que tria el 10.

Ara per torns treuen parelles de nombres que sumats donin 10, per exemple:

    8

 

5

3

0

2

1

    9

 

2

6

4

9

1

    0

 

1

4

7

0

8

Després cada nen i nena poden tenir una fitxa semblant a :

I la pot anar omplint.  (opcional)

 

 

Fem sumes:

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

 

 

 

Fem sumes:

 

    8  + 2     =10

 

     6 +  4    =10

 

    7  +   3   =10

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

 

Quan ja cap jugador pot treure un parell de nombres  que sumin 10 , el director del joc treu un altre nombre i segueixen jugant.

El joc s’acaba quan ja ningú no pot fer parelles de nombres que sumats donin el nombrfe que treu el director del joc.

Guanya qui es queda sense nombres , o bé qui es queda amb menys nombres.

 

Variants:

–  Fer el mateix pero restant.

–   Fer el mateix però sumant i/o restant.

–   Utilitzar nombres més grans. ( del 0 al 20, o del 0 al 30,…)

–  Fer el mateix  amb graelles  plastificades que ja tinguin els nombres , i tatxar els nombres amb un retolador.

Anem de rebaixes

Objectiu:

–        Aprendre a calcular el tant per cent (%) aplicant-ho a situacions reals

Material:

–        Targetes d’alerta per recordar els passos a seguir per calcular el %

–         Imatges de productes amb preu.

–        Descomptes.

 

Proposta metodològica:

Cada alumne ha d’agafar un producte i una etiqueta de descompte. Després amb l’ajuda de la targeta d’alerta ha de calcular el preu final del producte rebaixat

Anem de rebaixes

   

Bingo de multiplicacions

Objectiu:

Assolir una bona agilitat en càlcul mental, fent multiplicacions.

Aprendre les taules de multiplicar.

Material:

– 25 cartrons amb diverses multiplicacions.

– Fitxes de parxís o pedretes o llegums,… per anar tapant les caselles.

Proposta metodològica:

Hi podem jugar en petit grup amb els cartrons que vulguem per nen/a o bé en gran grup compartint els cartronets.

El mestre o bé un alumne va dient els nombres a la resta de companys , aquests fan les operacions mentalment del seu cartró per saber si el poden tapar.

 

Bingo de multiplicacions


 

Bingo de sumes i restes

Objectiu:

Assolir una bona agilitat en càlcul mental , fent sumes i restes de diferent dificultat.

Material:

– 16 cartrons amb sumes i restes .

Fitxes de parxís o pedretes o llegums,… per anar tapant les caselles.

– Nombres del 0 al 10 (poden ser les boles d’un bingo convencional o targetes plastificades).

Proposta metodològica:

Hi podem jugar en petit grup amb els cartrons que vulguem per nen/a o bé en gran grup compartint els cartronets.

El mestre o bé un alumne va traient els nombres i els ensenya a la resta de companys , aquests fan les operacions mentalment del seu cartró per saber si el poden tapar.

A continuació teniu els cartrons per jugar.

Podeu adaptar-los al nivell que desitgeu .

Bingo de sumar i restar