El pàrquing de cotxes

Objectiu:

-Treballar el càlcul mental.

Material

 – Caixa de cartró.

– Cotxes de joguina.

Proposta metodològica:

Un nen a poc a poc posa cotxes per un dels forats (si al pàrquing és de 4 places no podrà posar més de 4 cotxes).

L’altre nen ha de completar les places de pàrquing posant per l’altre forat els cotxes que creu que falten.

S’obra la tapa i es col·loquen bé els cotxes a cada plaça.

Si  correspon el número de cotxes amb el número de places (cada  plaça té un cotxe) guanya el segon nen (el que ha fet el càlcul)

Si no correspon el número de cotxes amb el número de places guanya el primer nen.

Els nens s’intercanvien els papers.

Variant: Juguem amb els nombres

Un altre joc  semblant ,que es podría construir amb els alumnes, és …

Material:

  • Capsa gran
  • Pots petits (10 o més  depenent de la quantitat a treballar)
  • Depressors o pals de gelat
  • Retoladors.

Posem dins la capsa gran tots els pots petits amb una etiqueta que indiqui un nombre ( del  0 al 10 , o més  si ho volem)

A dins de cada pot podem posar depressors amb una suma o resta que doni el nombre del pot.

Per exemple en el pot del 8 hi posaríem:  

Un cop haguem creat tot el material podem jugar-hi desordenat-lo  i tornant a col·locar els pals al seu pot.

Podeu veure la idea a :

http://thefirstgradeparade.blogspot.com.es/search?updated-max=2010-10-21T19:05:00-07:00&max-results=9

Juguem amb els nombres

Objectiu:

L’objectiu del joc és l’agilitat en el càlcul mental .Entendre els nombres i les relacions entre ells. 

Material:

–        Taulers 6 x 3 (un  per cada jugador)

–        Capsa amb nombres del 0 al 9(molts)

–        Els nombres del 0 al 10, o més segons  vulguem treballar.

Proposta metodològica:

En aquesta taula cada jugador posa nombres a l’atzar , els que li surtin de la capsa.

P ex.

    8

 

5

3

0

2

1

    9

 

2

6

4

9

1

    0

 

1

4

7

0

8

El director del joc (mestre ) tria un nombre del 0 al 10. Imaginem que tria el 10.

Ara per torns treuen parelles de nombres que sumats donin 10, per exemple:

    8

 

5

3

0

2

1

    9

 

2

6

4

9

1

    0

 

1

4

7

0

8

Després cada nen i nena poden tenir una fitxa semblant a :

I la pot anar omplint.  (opcional)

 

 

Fem sumes:

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

 

 

 

Fem sumes:

 

    8  + 2     =10

 

     6 +  4    =10

 

    7  +   3   =10

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

 

Quan ja cap jugador pot treure un parell de nombres  que sumin 10 , el director del joc treu un altre nombre i segueixen jugant.

El joc s’acaba quan ja ningú no pot fer parelles de nombres que sumats donin el nombrfe que treu el director del joc.

Guanya qui es queda sense nombres , o bé qui es queda amb menys nombres.

 

Variants:

–  Fer el mateix pero restant.

–   Fer el mateix però sumant i/o restant.

–   Utilitzar nombres més grans. ( del 0 al 20, o del 0 al 30,…)

–  Fer el mateix  amb graelles  plastificades que ja tinguin els nombres , i tatxar els nombres amb un retolador.

Relacions amb la capsa de xinxetes

 Objectius:

– Resoldre operacions senzilles.

– Agilitzar el càlcul mental de sumes.

– Agilitzar el càlcul mental de les multiplicacions.

– Lectura de l’algoritme de la suma.

– Lectura de l’algoritme de la multiplicació.

 

Material:

– Cartells de les sumes. (Agrupats per cada taula de sumar)

– Cartells dels resultats de les sumes.

– Cartells de les multiplicacions. ( Agrupats per cada taula de multiplicar)

– Cartells dels resultats de les multiplicacions.

– Capsa amb les xinxetes col·locades amb les corresponents gomes elàstiques.

Proposta metodològica:

– Escollir un cartell amb l’operació que es vulgui treballar (taula de sumar o de multiplicar) i col·locar -lo en un costat de la caixa. (Deixant les xinxetes marcant una vora)

– Buscar el cartell dels resultats que tingui els números amb el mateix color que les operacions i que es correspongui el cartell amb l’operació. ( si s’ha escollit la taula de sumar verda, les respostes s’han d’escollir les que posen sumes i que els resultats estan de color verd). Es col·loca en l’altre costat de la caixa deixant les xinxetes marcant una vora.

– Amb una goma elàstica es col·loca en la primera operació i es busca el resultat per estirar la goma cap a la xinxeta que té el resultat de l’operació. I així per totes les operacions del cartell.

– Quan s’ha acabat i comprovat, es retiren les gomes i es canvien les Targes per unes altres.

Tot el material utilitzat en aquesta activitat és utilitzable per qualsevol altra activitat, ja que per exemple les Targes de les operacions es poden treballar amb un retolador normal i esborrar fàcilment, en tractar-se d’un material plastificat. I la capsa es pot utilitzar per treballar altres tipus de continguts emprant targetes amb la plantilla similar a la de les operacions. ( qualsevol activitat que es pugui relacionar: imatge/paraula, pregunta/resposta, sinònims, …)