Bingo de multiplicacions

Objectiu:

Assolir una bona agilitat en càlcul mental, fent multiplicacions.

Aprendre les taules de multiplicar.

Material:

– 25 cartrons amb diverses multiplicacions.

– Fitxes de parxís o pedretes o llegums,… per anar tapant les caselles.

Proposta metodològica:

Hi podem jugar en petit grup amb els cartrons que vulguem per nen/a o bé en gran grup compartint els cartronets.

El mestre o bé un alumne va dient els nombres a la resta de companys , aquests fan les operacions mentalment del seu cartró per saber si el poden tapar.

 

Bingo de multiplicacions