Els nombres i les desenes

Objectius:

–  Treballar la sèrie numèrica i la relació entre els nombres (abans / després…)

– Treballar les desenes i l’aproximació

Material:

Retallable línia numèrica

Proposta metodològica:

Es crea una tira per a cada desena i s’enganxen els nombres amb velcro per poder treure’ls i enganxar. El fet que les tires estiguin fetes per desenes permet treballar diferents desenes depenent del nivell de l’alumne/a. Podem fer diferents activitats: Es dóna un nombre i ells han d’enganxar el nombre anterior i/o posterior o donar els nombres ordenats i girats (que no vegi els nombres), girar-ne una i l’alumne ha de saber de quina xifra es tracta.

Parlem de famílies o carrers per tal d’anar introduint el concepte de desena. A mesura que domina una desena es va creant la pròpia graella numèrica.

Retallable línia numèrica (1-100)

 

Composem i descomposem nombres

Objectius:

–  Treballar la composició i descomposició

– Representar els nombres en altres formes

Material:

Nombres plastificats (en blau les unitats i en vermell les desenes)

Cartellets barres punts desenes (targetes on es representen els nombres amb tires i punts)

Proposta metodològica:

Ens permet treballar la descomposció dels nombres en altres nombres (33 = 30 + 3) o en altres representacions. Per una banda es pot donar el nombre i ha de buscar entre unes targetes la que hi és representat o donar la targeta i l’alumne ha  de buscar el nombre.

Números unitats i desenes (blau i vermell)

Cartellets barres punts desenes

Sumes i restes amb suport figuratiu

Objectius:

–        Resoldre operacions de suma i resta

Material:

–        Targetes plastificades

Proposta metodològica:

Amb aquesta activitat es practiquen les operacions bàsiques. Estan plastificades i això permet poder escriure-hi amb retolador i esborrar-ho després.  Al principi els alumnes comptaran els objectes o els punts, però la idea és anar assimilant la noció de quantitat per tal de no haver de comptar tots els objectes.

Targes restes

Targes sumes

 

Memory fins a 10

Objectius:

–       Treballar la memòria visual

–        Aparellar quantitats

Material:

Targetes amb imatges plastificades

Proposta metodològica:

Començarem utilitzant 6 parelles de quantitats, i mica en mica, s’anirà augmentant la dificultat.

Primer ensenyarem les parelles als nens, tot comptant quantes n’hi ha a cada imatge. Començarà un nen (el que digui l’adult) i girarà dues targetes mirarem si són iguals o no, en cas de no ser-ho les tornaran a girar i col•locar al mateix lloc, i si són iguals l’infant es queda les targetes i passa el torn a un altre nen. Els altres companys i companyes han d’estar molt atents per saber on es troben les parelles i saber també si el que tira s’equivoca.

L’adult ha de fer una mica d’àrbitre, controlant els torns i guiant el diàleg entre els nens perquè ells sols arribin a la solució.

A més a més, és important que es compti les quantitats de cada targeta, ja que per naturalesa faran l’associació per la imatge de l’objecte més que per la quantitat.

Targes memory quantitats (fins 10)

 

Comptem amb punts

Objectius:

–        Sumar utilitzant l’estratègia dels nombres amb punts

Material:

–        Targeta amb els nombres amb punts per comptar.

Proposta metodològica:

Pels alumnes que tenen dificultats per a automatitzar càlculs quan, per exemple han de sumar les xifres d’una suma, resulta útil imaginar-se els alumnes s’imaginen els números amb punts. La idea és que mica en mica es vagin creant una imatge mental, però primerament treballarem amb la targeta i fitxes del parxís col·locades damunt dels diferents punts i posteriorment amb moviments amb el dits per damunt els punts.

Targes amb nombres_punts_comptar

Variant: Juguem amb els nombres

Un altre joc  semblant ,que es podría construir amb els alumnes, és …

Material:

  • Capsa gran
  • Pots petits (10 o més  depenent de la quantitat a treballar)
  • Depressors o pals de gelat
  • Retoladors.

Posem dins la capsa gran tots els pots petits amb una etiqueta que indiqui un nombre ( del  0 al 10 , o més  si ho volem)

A dins de cada pot podem posar depressors amb una suma o resta que doni el nombre del pot.

Per exemple en el pot del 8 hi posaríem:  

Un cop haguem creat tot el material podem jugar-hi desordenat-lo  i tornant a col·locar els pals al seu pot.

Podeu veure la idea a :

http://thefirstgradeparade.blogspot.com.es/search?updated-max=2010-10-21T19:05:00-07:00&max-results=9

Juguem amb els nombres

Objectiu:

L’objectiu del joc és l’agilitat en el càlcul mental .Entendre els nombres i les relacions entre ells. 

Material:

–        Taulers 6 x 3 (un  per cada jugador)

–        Capsa amb nombres del 0 al 9(molts)

–        Els nombres del 0 al 10, o més segons  vulguem treballar.

Proposta metodològica:

En aquesta taula cada jugador posa nombres a l’atzar , els que li surtin de la capsa.

P ex.

    8

 

5

3

0

2

1

    9

 

2

6

4

9

1

    0

 

1

4

7

0

8

El director del joc (mestre ) tria un nombre del 0 al 10. Imaginem que tria el 10.

Ara per torns treuen parelles de nombres que sumats donin 10, per exemple:

    8

 

5

3

0

2

1

    9

 

2

6

4

9

1

    0

 

1

4

7

0

8

Després cada nen i nena poden tenir una fitxa semblant a :

I la pot anar omplint.  (opcional)

 

 

Fem sumes:

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

 

 

 

Fem sumes:

 

    8  + 2     =10

 

     6 +  4    =10

 

    7  +   3   =10

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

       +      =

 

 

Quan ja cap jugador pot treure un parell de nombres  que sumin 10 , el director del joc treu un altre nombre i segueixen jugant.

El joc s’acaba quan ja ningú no pot fer parelles de nombres que sumats donin el nombrfe que treu el director del joc.

Guanya qui es queda sense nombres , o bé qui es queda amb menys nombres.

 

Variants:

–  Fer el mateix pero restant.

–   Fer el mateix però sumant i/o restant.

–   Utilitzar nombres més grans. ( del 0 al 20, o del 0 al 30,…)

–  Fer el mateix  amb graelles  plastificades que ja tinguin els nombres , i tatxar els nombres amb un retolador.

Numeració del 0 al 100

Objectius:

– Aprendre la numeració de l’0 al 100.

– Ordenar la numeració de l’0 al 100.

– Relacionar les grafies amb la quantitat (agrupades en unitats, decenes i centenes).

 

Material:

–        Fitxes de quantitat (agrupades en unitats, desenes i centenes).

–        Fitxes amb la numeració (davant grafia i darrera el nom).

–        Mural de cartolina (per penjar la numeració).

 

Proposta metodològica:

Aquest material està pensat per convertir-se en un referent visual /plafó numèric per l’aula o com un recurs més mentre treballem la numeració.

Hi ha diverses maneres d’utilitzar el material, per això aquí hi ha un exemple d’activitats:

–        Ordenar la numeració del 0 fins on ens interessi.

–        Relacionar la quantitat amb la seva grafia, grafia i nom, grafia-nom i quantitat.

–        Fer càlcul mental, sumant/restant de 2 en 2, 3 en 3…

–        Relacionar la grafia-nom amb la quanitat: agrupades en unitats-decenes i centenes.

Com podeu veure, els números van d’esquerra a dreta i la numeració escrita va de dreta esquerra; de forma que podeu enganxar una cara i l’altra i tallar-les perquè coincideixi cada número amb el seu igual (grafia i nom).  A baix, trobem les fitxes en quantitats, agrupades en unitats-decenes i centenes.

Podem complementar aquest recurs amb d’altres, com els digitals: https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/c-i-matematiques/numeracio

Imatges per confegir el joc

Recursos a Internet

 

 

Un àbac diferent

Una manera molt fàcil que cada nen tingui el seu àbac individual es pot fer amb un plafó millor d’un color clar, es posen unes guies verticals, tantes com es vulgui (fins a 6 per exemple o més), que és velcro adhesiu (la part que rasca); es retallen unes rodones de feltre de colors (no caldrà posar-hi velcro al darrera) i els nombres ja siguin de fusta o de paper plastificat portaran velcro a darrera ( la part suau).

Amb aquest àbac es pot treballar tant la numeració fins el 5 ó fins el 10 com el valor posicional de les xifres: els milers, centenes, desenes i unitats.