Aprenem a utilitzar el rellotge

Material necessari:

– Plantilles de rellotges analògics i digitals.

– Rellotges analògics i digitals per relacionar.

– Targetes amb hores.

– Targetes amb nombres del 0 al 9.

– Retoladors a l’aigua.

Objectius:

– Llegir les hores en català.

– Interpretar les hores en digital.

– Relacionar l’hora digital amb l’hora analògica.

Proposta metodològica:

Hi ha diverses maneres d’utilitzar el material, per això aquí hi ha un exemple d’activitats:

-Primer de tot seria interessant dividir les hores en quarts, es podria dividir el rellotge amb el retolador a l’aigua i explicar que per dir les hores en català s’han de dir quants quarts han passat per arribar a l’hora següent.

– Després podem donar una targeteta escrita amb una hora i que els nens la dibuixin al rellotge analògic.

– També, nosaltres  podem dibuixar les hores al rellotge i els nens dir l’hora que hi indica.

– Un cop  fet això, es podria explicar el sistema digital. Les activitat podrien ser semblants, donar targetetes i que indiquin les hores al rellotge o bé dir l’hora.

– Una altre activitat podria ser la comparació o associació re rellotges digitals i analògics.

Rellotges analògics i digitals

Targetes amb hores en català

Rellotges per relacionar

Nombres del 0-9 pels rellotges digitals