ALTES CAPACITATS I PENSAMENT LATERAL

Les persones amb altes capacitats utilitzen el pensament lateral per resoldre els problemes.

La majoria de les persones utilitzem la lógica i només trovem una única via per a resoldre els problemes, però hi ha persones que utilitzen el pensament lateral o divergent  quan hi ha diverses maneres de resoldre’l però que no són clares a simple visat.

 

Es per això que aquí us presentem un material què pot ser útil per aquest alumnat i per a la resta ja que ajudarà a desenvolupar aquest altre tipus de pensament que no estem acostumats a fer servir.

Objectiu:

– Estimular el pensament lateral o divergent.

Material:

– Targetes d’enigmes classificades per cicles.

Proposta metodològica:

Una bona proposta és donar-ho com a deures per tal que els alumnes puguin rumiar l’estona que sigui necessària.                                                                                        També es podria utilitzar com a racó matemàtic.

Enigmes CI

Enigmes CM

Enigmes CS

Sol·lucions