Matrícula oberta GES I

En vers a l’inici del segon trimestre i tal com estableix la programació anual del centre s’ha obert un nou període de matrícula per a tots els qui vulguin cursar el graduat en Educació Secundària al nostre centre, en el nivell GES I.

Les dates i els horaris de matrícula són:

  • Dilluns 22 de desembre de 20 a 21 h
  • Dilluns 12 de gener de 20 a 21 h
Estudiants de GES I del CFA Palau de Mar

Estudiants de GES I del CFA Palau de Mar

Tothom qui vulgui matricular-se caldrà que us presenteu al centre en l’horari indicat amb la documentació següent:

  • DNI (original i fotocòpia)
  • Targeta sanitària (original i fotocòpia)
  • Fotografia de mida carnet.
  • 15 € en concepte de material escolar
  • Expedient acadèmic