Resum meteorològic: setembre 2016

Dades meteorològiques extretes de l’estació digital Davis Vantage del Camp d’Aprenentatge:

gotes_pluja_pomera

Gotes de pluja a la pomera de Can Santoi

Temperatura mitjana: 20,7 ºC
Temperatura màxima absoluta: 34,7 ºC el dia 4
Temperatura mínima absoluta: 9,9 ºC el dia 15
Pluja acumulada: 24,6 l/m2
Pluja màxima en un dia: 15,4 l/m2 el dia 14
Cop de vent màxim: 48,3 km/h el dia 25
Direcció predominant del vent: E

Curiosament, al mes de setembre s’han assolit temperatures màximes superiors a les de l’agost (34,7 ºC davant de 33,1 ºC). Han començat a incrementar-se les precipitacions, després d’una perllongada sequera.

Dades del mes
Més informació meteorològica a la pàgina del temps del bloc

Resum meteorològic: juny 2016

Dades meteorològiques extretes de l’estació digital Davis Vantage del Camp d’Aprenentatge:

Temperatura mitjana: 20,2 ºC

Altocúmuls lenticulars

Altocúmuls lenticulars

Temperatura màxima absoluta: 30,8 ºC el dia 23
Temperatura mínima absoluta: 8,7 ºC el dia 19
Pluja acumulada: 8,2 l/m2
Pluja màxima en un dia: 8 l/m2 el dia 18
Cop de vent màxim: 48,3 km/h el dia 14
Direcció predominant del vent: E

El mes de juny ha estat un mes amb molt poca pluja i unes temperatures normals èr a l’època de l’any, més aviat suaus.

Dades del mes
Més informació meteorològica a la pàgina del temps del bloc

Evaporímetres

Per a què serveixen?
Els evaporímetres són aparells que ens permeten mesurar la quantitat d’aigua que s’evapora en un cert temps i en una superfície determinada (aquest concepte també es coneix com a evaporació potencial).

Conèixer els valors d’evaporació és important per a estudis climatològics i d’agricultura.

La quantitat d’aigua que s’evapora d’una superfície depèn bàsicament de tres factors:

Temperatura Com més elevada és la temperatura més s’evapora l’aigua.
Humitat relativa de l’aire Com més alta sigui la humitat menys s’evapora l’aigua. Si la humitat és del 100% (saturació) no es produeix evaporació.
Velocitat del vent Com més vent fa més s’evapora l’aigua

Hi ha diversos instruments que ens permeten conèixer l’evaporació de l’aigua:

Evaporímetre de Piché

evaporimetreConsisteix en un tub cilíndric de vidre de 25 cm de llarg i 1,5 cm de diàmetre, obert per un extrem i tancat per l’altre, i que té una escala graduada en mm. El tub s’omple amb aigua destil·lada (o millor, aigua de pluja) i es tapa amb un disc de paper de filtre de 30 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, que queda fixat i mantingut per un ressort. L’aparell es penja invertit de manera que a la part inferior hi queda el disc de paper de filtre que, com que té un diàmetre més gran que el tub, exposa una superfície de paper de filtre mullat d’aigua a l’aire lliure, des d’on s’anirà evaporant. A mesura que l’aigua s’evapora, va baixant el nivell d’aigua del tub. Mesurem cada dia (a la mateixa hora) l’altura d’aigua en el tub. La diferència d’altures entre dos dies consecutius correspon a l’evaporació potencial d’aigua en un dia.

S’acostuma a instal·lar dins la caseta meteorològica, per la qual cosa els valors obtinguts no reflecteixen massa fidelment l’evaporació real d’una superfície de sòl, ja que per exemple es perd l’efecte de la circulació del vent o la insolació directa del Sol.

Tanc d’evaporació

És un recipient metàl·lic circular i obert de 1,21 m de diàmetre i 25 cm d’altura quetanc_evaporacio es situa al terra (perfectament horitzontal) i a l’aire lliure. S’omple d’aigua (si pot ser de pluja) i es controla el nivell de l’aigua cada cert temps (cada dia, per exemple) . A mesura que l’aigua s’evapora el nivell va baixant. Cal tenir en compte les precipitacions (pluja, neu, etc) que omplen el recipient i que cal descomptar.

Els tancs d’evaporació solen estar protegits per una malla per tal que els animals no hi puguin entrar o beure’n l’aigua.

Atmòmetre

atmometreÉs un aparell semblant a l’evaporímetre, però més adaptat a la mesura de l’evaporació real de sòls, especialment utilitzat en agricultura.

També té un dipòsit cilíndric d’aigua, però en aquest cas la superfície d’evaporació és a la part superior; té forma circular i està feta d’una ceràmica porosa especial pintada de color verd, de manera que “imita” una superfície amb vegetació.

 

Referències i enllaços

Resum meteorològic: març 2016

Dades meteorològiques extretes de l’estació digital Davis Vantage del Camp d’Aprenentatge:

boira_Collserola

Boira a Collserola

Temperatura mitjana: 9,5 ºC
Temperatura màxima absoluta: 22,8 ºC el dia 29
Temperatura mínima absoluta: -0,9 ºC el dia 10
Pluja acumulada: 31 l/m2
Pluja màxima en un dia: 11,4 l/m2 el dia 15
Cop de vent màxim: 54,7 km/h el dia 2
Direcció predominant del vent: E

El mes de març ha estat bastant normal quant a temperatures però amb pluges una mica per sota de la mitjana. L’elevada humitat ambiental d’alguns dies ha proporcionat un cert nivell d’aigua disponible per al sòl i la vegetació.

 Dades del mes
Més informació meteorològica a la pàgina del temps del bloc

Resum meteorològic: gener 2016

Dades meteorològiques extretes de l’estació digital Davis Vantage del Camp d’Aprenentatge:

ametller_florit

Ametllers florits a finals de gener

Temperatura mitjana: 9,4 ºC
Temperatura màxima absoluta: 22 ºC el dia 8
Temperatura mínima absoluta: -2,9 ºC el dia 17
Pluja acumulada: 3,0 l/m2
Pluja màxima en un dia: 0,8 l/m2 el dia 2
Cop de vent màxim: 66 km/h el dia 11
Direcció predominant del vent: E

Comencem l’any 2016 tal com va acabar el 2015: amb escassísimes precipitacions (tot i que el gener no n’hi solen haver gaires) i temperatures relativament suaus per a l’època de l’any; només els dies del 16 al 22 van ser una mica més freds.

Dades del mes
Més informació meteorològica a la pàgina del temps del bloc

Resum meteorològic any 2015

Dades obtingudes de l’estació meteorològica automàtica Davis Vantage del Camp d’Aprenentatge.

L’any 2015 es recordarà com un dels més secs de la història: només 313,9 litres per metre quadrat de precipitació! Aproximadament la meitat del que és habitual.

Podeu descarregar en aquest enllaç el full de càlcul original.
Trobareu més informació meteorològica a la pàgina del temps del web i a “Divulgació” del menú superior.

Resum meteorològic: desembre 2015

Dades meteorològiques extretes de l’estació digital Davis Vantage del Camp d’Aprenentatge:

boira

Les boirines han sovintejat aquest desembre

Temperatura mitjana: 9,2 ºC
Temperatura màxima absoluta: 19,9 ºC el dia 16
Temperatura mínima absoluta: 0,5 ºC el dia 1
Pluja acumulada: 6,5 l/m2
Pluja màxima en un dia: 1,6 l/m2 el dia 7
Cop de vent màxim: 29 km/h el dia 21
Direcció predominant del vent: E

Aquest desembre s’ha caracteritzat per una pluviositat molt baixa i unes temperatures molt suaus per a l’època de l’any. El temps anticiclònic ha dominat al llarg del mes, cosa que ha afavorit una humitat elevada i algunes boires; per tant s’ha mantingut un cert grau d’humitat que ha donat un “respir” a la vegetació.

Dades del mes
Més informació meteorològica a la pàgina del temps del bloc

Anemòmetres

Per a què serveixen?
Els anemòmetres són un aparells molt utilitzats en meteorologia que serveixen per mesurar la velocitat del vent.

La primera invenció d’un anemòmetre s’atribueix a l’italià Leon Battista Alberti cap a l’any 1450, que era un tipus d’anemòmetre de pressió. Més endavant, l’any 1846, l’anglès Thomas Romney Robinson va dissenyar el primer anemòmetre de cassoletes.

Conèixer la velocitat del vent és molt important, no només per a les prediccions meteorològiques, sinó també per a la seguretat en la navegació aèria, marítima i els desplaçaments terrestres amb vehicles.

Tipus d’anemòmetres
Hi ha dos tipus principals d’anemòmetres:

  • Els que mesuren la velocitat del vent: basats principalment en mecanismes que giren segons la velocitat del vent i que, convenientment calibrats, ens indiquen la seva velocitat.
  • Els que mesuren la pressió del vent: detecten la força del vent exercida sobre una superfície plana que normalment sofreix un desplaçament segons la força que té el vent.

Anemòmetres que mesuren la velocitat del vent:

Anemòmetre de cassoletesanemometre_cassoletes
Consta de 3 semiesferes buides (cassoletes) unides a un eix vertical formant entre sí angles de 120º. Quan el vent bufa, les fa girar amb més o menys rapidesa en funció de la seva velocitat. Un dispositiu mecànic o electrònic transforma el moviment de rotació en un sistema d’indicació de la velocitat del vent (agulla sobre una escala graduada, pantalla, etc).
Aquest tipus d’anemòmetre presenta l’avantatge que no cal orientar-lo segons la direcció del vent. Té l’inconvenient que no és massa precís quan els vents són fluixos.

Anemòmetre de molinet o d’hèlix
anemometre_helixPresenta una hèlix que gira segons la velocitat del vent unida a un eix horitzontal; també té, a l’altre extrem, una cua (o timó) que resulta imprescindible per a orientar correctament l’aparell de cara a la direcció d’on ve el vent. De la mateixa forma que el de cassoletes, té un mecanisme que transforma el moviment de rotació de l’eix en algun sistema d’indicació de velocitat.

Anemòmetre de fil calent
anemometre_fil_calentEs basa en els canvis de temperatura que experimenta un fil conductor molt prim de tungstè quan és exposat al vent. Com més velocitat té el vent més es refreda el fil; les variacions de temperatura comporten canvis en la resistència elèctrica del filament que són calibrats i mesurats de forma electrònica, donant, finalment, una expressió de velocitat del vent. Són aparells molt precisos.

Anemòmetre d’ultrasons
anemometre_ultrasons
Consten d’uns aparells emissors i receptors d’ultrasons separats entre si per uns 20 cm. L’emissor emet una ona ultrasònica (la freqüència de la qual pot ser modificada en funció de la velocitat del vent – efecte Doppler-) que és captada pel receptor. Les variacions de freqüència són calibrades electrònicament i expressades com a velocitats del vent.
És un aparell força precís que, a més, presenta l’avantatge de no tenir parts mòbils.

Anemòmetres que mesuren la pressió del vent:

Anemòmetres de placa plana
anemometre_bolaConsisteix en una placa plana rectangular penjada verticalment sobre un eix i que pot oscil·lar segons la força del vent. Com més amunt arriba la placa, més velocitat té el vent.
Una altra versió d’aquest tipus d’anemòmetre substitueix la placa per una bola. Són aparells de mesura no massa precisos i que cal orientar segons la direcció del vent.

Taller: construcció d’un anemòmetre

Referències i enllaços

Resum meteorològic: novembre 2015

Dades meteorològiques extretes de l’estació digital Davis Vantage del Camp d’Aprenentatge:

2

Fruit de l’arítjol

Temperatura mitjana: 11,3 ºC
Temperatura màxima absoluta: 23,9 ºC el dia 6
Temperatura mínima absoluta: -2,5 ºC el dia 24
Pluja acumulada: 94,5 l/m2
Pluja màxima en un dia: 60,6 l/m2 el dia 3
Cop de vent màxim: 56,3 km/h el dia 2
Direcció predominant del vent: E

El fenomen més destacable del mes ha estat la tempesta de la nit del 3 al 4 en què es van recollir 90,4 l/m2 en un temps força reduit: unes 4 hores.

Dades del mes
Més informació meteorològica a la pàgina del temps del bloc

Els aparells meteorològics: els baròmetres

Per a què serveixen?
Els baròmetres són un aparells que mesuren la pressió atmosfèrica de l’aire, és a dir, el pes que exerceix l’aire sobre una superfície determinada.
Tots els baròmetres es basen en diferents tipus de mecanismes que detecten les variacions de la pressió atmosfèrica i que es poden visualitzar d’alguna manera o altra.
Els valors de pressió atmosfèrica es poden associar a diferents temps meteorològics:

Altes pressions  Temps estable. Cels serens o amb boires a zones interiors
Mitjanes pressions Temps variable. Núvols i clarianes
Baixes pressions Temps inestable. Cel ennuvolat, pluges, xàfecs i tempestes

En quines unitats es mesura la pressió atmosfèrica?
Les unitats de pressió atmosfèrica han anat evolucionant amb el temps, però actualment coexisteixen les antigues i les més modernes alhora. Això fa que hi hagi una mica d’embolic amb les unitats.

Equivalències i unitats:

1 atm (atmosfera) = 760 mmHg (mil·límetres de mercuri)= 1013 hPa (hectopascals)= 1013 mbar (mil·libars)

Tipus de baròmetres

* El baròmetre de mercuri
L’any 1643, l’italià Evangelista Torriceli va construir el primer baròmetre de mercuri:torricelli un tub  d’aproximadament 1 m d’altura ple de mercuri invertit sobre una cubeta plena també de mercuri. Va comprovar que la pressió que l’aire exerceix sobre el mercuri de la cubeta era equivalent al pes d’una columna de mercuri d’aproximadament 76 cm d’altura. Posteriorment, Boyle i Descartes van millorar el disseny de l’aparell.

barometre_mercuri1Com funciona?
La major o menor pressió que exerceix l’aire sobre el mercuri de la cubeta (o dipòsit) fa que aquest pugi o baixi lleugerament per la columna de l’esquerra. Per saber el valor de pressió atmosfèrica cal mirar a quina alçada arriba el mercuri (normalment l’expressem en mmHg, mil·límetres de mercuri) .

Correccions
Per a una mesura acurada del valor de la pressió atmosfèrica cal fer algunes correccions. En destaquem dues de les més importants:

  • Segons l’altitud: la pressió atmosfèrica varia amb l’altitud del lloc on ens trobem; com és alt està, menys pressió de l’aire suporta. Per aquest motiu trobem a l’aparell una plaqueta imantada que es pot situar més amunt o més avall segons l’altitud del lloc de mesura i així corregir el valor de pressió obtingut. També es poden consultar taules de correcció.
  • Segons la temperatura: el mercuri pateix dilatacions (o contraccions) segons la temperatura a què es troba. Els baròmetres solen portar un termòmetre per conèixer la temperatura ambiental i corregir, si cal, els valors de pressió. Cal consultar unes taules per fer la correcció.

Actualment, els baròmetres de mercuri es van deixant d’utilitzar degut a la seva toxicitat.

* El baròmetre aneroide
barometre_aneroide_2Va ser creat pel francès Lucien Vidi l’any 1844. No fa servir mercuri.
Actualment és el tipus de baròmetre més corrent.

Com funciona?
Consisteix en una càpsula metàl·lica flexible i tancada on s’hi ha fet el buit. En un dels seus costats s’hi troba una molla que s’allarga o s’escurça lleugerament en funció de si la càpsula s’aixafa més o menys degut a la pressió atmosfèrica més o menys alta. Aquests moviments es visualitzen i s’augmenten mitjançant una agulla indicadora sobre una escala graduada.

Correccions
És una aparell no massa precís que cal calibrar de tant en tant amb la mesura d’un aparell de més qualitat (com un baròmetre de mercuri) o amb dades fiables de serveis meteorològics. Amb aquesta finalitat sol tenir un cargol al seu darrera que cal moure amb un tornavís per tal d’ajustar el valor de pressió.

* El baròmetre d’aigua
Barometer_Goethe_02Inventat el 1619 per l’holandès Gijsbrecht de Donckere, consisteix en un recipient amb aire i aigua acolorida a la part inferior que està comunicat amb l’exterior mitjançant un tub prim i obert. Les diferències de pressió atmosfèrica queden reflectides en l’alçada de l’agua del tub: com més pressió, més avall i com menys pressió, més amunt. No és un aparell gaire fiable ja que dóna molts errors degut a les dilatacions per canvis de temperatura tant de l’aire com de l’aigua que conté. Es fa servir més aviat com a objecte de decoració.

* El barògrafBarograph_02
És un tipus de baròmetre aneroide que enregistra de forma contínua els valors de pressió atmosfèrica. Un estilet amb tinta va dibuixant els valors de la pressió sobre un paper enrotllat en un cilindre que gira gràcies a un motor acoblat a un rellotge.

* Baròmetres digitals
barometre_digital
De fa uns anys ençà, han proliferat els baròmetres digitals, normalment formant conjunt en un sol aparell amb altres sensors meteorològics (temperatura, humitat…). Per tal de registrar la pressió atmosfèrica utilitzen un petit sensor de silici, anomenat “Barocap”, que consisteix en un minúscul aneroide monocristal·lí sensible a la pressió. El corrent elèctric generat s’amplifica i es visualitza en una pantalla led.
Són bastant fiables i no cal calibrar-los.

Altímetre analògic

Altímetre analògic

* Altímetres
Són un tipus de baròmetres especials, normalment de mida portable, que ens indiquen l’altitud a la què ens trobem. Es basen en el fet que la pressió atmosfèrica disminueix amb l’altura (a raó de 1 hPa per cada 8,2 m de desnivell). Com que la pressió atmosfèrica també pot variar per canvis en el temps atmosfèric cal calibrar-los sovint quan passem per llocs d’altitud coneguda. Són molt utilitzats per excursionistes, esportistes (escalada, esquí, paracaigudisme…) i en la navegació aèria.
Hi ha principalment dos tipologies de models: els que funcionen com petits baròmetres aneroides (analògics) i els digitals.

El predictor de tempestes
predictor_tempestes_sangoneresL’any 1851, l’anglès Georges Merryweather va presentar a la Gran Exposició del Crystal Palace de Londres un estrany artefacte per a predir tempestes. Curiosament funcionava amb… sangoneres!
Consistia en una estructura circular amb 12 pots transparents amb una sangonera dins de cada pot. A la part superior i interior dels pots hi havia un petit os de balena lligat a un cable que sortia del pot i que estava connectat a un martellet a punt per tocar una campana situada a la part superior de l’aparell. Quan les sangoneres detectaven la imminència d’una tempesta (suposem que per una baixada de pressió brusca) es posaven “nervioses” i s’enfilaven amb gran esforç a la part superior del pot i activaven el mecanisme sonor: ning!. Segurament com més tocs de campana es sentien de forma continuada, més certa era la predicció o més intensa havia de ser la tempesta.

Taller: construcció d’un baròmetre
barometre_casolàConstruir-se un baròmetre casolà és bastant senzill, tot i que no serà massa fiable. Només us cal un pot de vidre, un globus, una canyeta i poca cosa més. En aquest enllaç trobareu les indicacions pas a pas per fer-lo.

Referències i enllaços