Inscripció sortides

Procés d’inscripcióQuotesCondicions d’úsInscripció fora de termini

1- Procés d’inscripció

Preinscripció curs 2017/18

El període de preinscipció per a tots els Camps d’Aprenentatge s’estableix del 15 al 31 de maig per al curs següent mitjançant l’aplicatiu CAMPS.

Per defecte, l’accés a l’aplicació està permès a les persones de l’equip directiu (pels centres públics)  i al director (pels centres privats). Qualsevol modificació sobre aquests permisos els podrà realitzar el director del centre mitjançant l’aplicació GUAC.

Abans de fer la preinscripció cal que tingueu present:

  • L’oferta pedagògica per a sortides d’1 dia  (vegeu el catàleg d’activitats). Consulteu el descriptiu de l’activitat que vulgueu fer.
  • La capacitat màxima d’alumnat queda establerta de forma general en 30 alumnes.
  • Les activitats van adreçades a l’alumnat des de cicle mitjà de primària fins a batxillerat.
  • En determinades activitats cal pagar una entrada a l’entitat o empresa que gestiona les visites per tal accedir a un espai concret  (Torre de Collserola, Colònia Güell, delta del Llobregat, etc). Aquest cost va a càrrec del vostre centre. Informeu-vos-en al descriptiu de l’activitat.

Compromís

Els centres educatius que voleu assistir al CdA de Can Santoi heu d’estar disposats a compartir amb el Camp un projecte de treball que es desenvolupa abans, durant i després de la sortida i que s’incorpora a la programació anual del centre.

Valoració de sol·licituds

Del 1 al 25 de juny el Camp d’Aprenentatge valora les sol·licituds que ha rebut i assigna les sortides en funció dels criteris establerts pel Departament d’Ensenyament.

Confirmació i acceptació de les assignacions

A partir del dia 26 de juny podreu consultar al mateix aplicatiu l’assignació de les demandes. En el cas de ser admesa, caldrà que accepteu l’assignació com més aviat millor, preferentment entre el 26 de juny i l’1 de setembre. Imprimiu-vos una còpia com a resguard.

Formalització de la inscripció

Caldrà fer arribar al Camp d’Aprenentatge el Full d’acceptació de la sortida, completat i signat per la direcció del centre, junt amb el comprovant d’ingrés de la sortida. El podeu obtenir del mateix aplicatiu CAMPS .

2. Quotes

Una sortida a un Camp d’Aprenentatge comporta el pagament de la Quota d’ensenyament/aprenentatge de la Generalitat de Catalunya:  3 € per alumne (aquesta quota no la paguen els professors). Cal fer l’ingrés per l’import total al compte corrent del Cda de Can Santoi (ES432100-3402-54-2200059627) durant la setmana anterior a la sortida. Si el nombre d’alumnes assistents varia, el CdA retornarà (o cobrarà) l’import en metàl·lic el mateix dia de la sortida. S’emetrà un rebut de pagament.

Existeixen bonificacions i exempcions a aquesta quota per a determinats perfils d’alumnat. Consulteu-ho a ORDRE ENS/163/2016

Consulteu la informació actualitzada de quotes al web de la xarxa de camps d’Aprenentatge: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/cda/inscripcio/

3. Condicions d’ús

Per tal de garantir un bon aprofitament de la sortida al Camp d’Aprenentatge és necessari que el centre docent, el professorat, l’alumnat i el propi Camp d’Aprenentatge assumeixin un conjunt de responsabilitats que podeu consultar al web de camps.

4. Inscripcions fora de termini

Els centres que no s’hagin inscrit en el període establert (del 15 al 31 de maig per al curs següent) i que vulguin sol·licitar una sortida poden completar aquest formulari.

  • En el cas que hi hagi vacants, se’ls assignarà data/es en funció del barem del Departament d’Educació
  • Si en aquell moment no hi ha vacants entrarà en llista d’espera per quan se’n produeixi alguna