Dinàmica dels ecosistemes

Les activitats de l’àmbit de treball de Dinàmica dels ecosistemes van enfocades en el marc de la Riera de Vallvidrera, l’únic curs fluvial permanent del Parc Natural de Collserola. També realitzem activitats al Delta del Llobregat i l’estudi de biomassa dels boscos de pi blanc.

Cicle mitjà de primària:

Cicle superior de primària:

Educació Secundària Obligatòria:

 Batxillerat:

Cicles formatius: