Món vegetal, animal i fongs

Les activitats de l’àmbit de treball del Món vegetal, animal i fongs permeten als alumnes a conèixer i aprofundir en aquesta temàtica dins del Parc Natural de Collserola (Clima mediterrani).

Cicle mitjà de primària:

Cicle superior de primària:

  • Temps de bolets. Una introducció al món dels bolets.
  • Les comunitats vegetals. Diferències i semblances entre dues comunitats vegetals: l’alzinar (a l’obaga) i la brolla (al solell); relació amb el medi.

Batxillerat: