Inscripció estades

Procés d’inscripcióQuotesCondicions d’úsInscripció fora de termini

1- Procés d’inscripció

Preinscripció curs 2017/18

El període de preinscipció per a tots els Camps d’Aprenentatge s’estableix del 15 al 31 de maig per al curs següent mitjançant l’aplicatiu CAMPS.

Abans de fer la preinscripció cal que us informeu de l’oferta pedagògica de les estades, de les característiques de l’allotjament (capacitat màxima: 41 persones entre alumnat i professorat) i d’altres qüestions organitzatives que trobareu al web. Can Santoi acull alumnes des de cicle mitjà de primària fins el batxillerat.

Per defecte, l’accés a l’aplicació està permès a les persones de l’equip directiu (pels centres públics)  i al director (pels centres privats). Qualsevol modificació sobre aquests permisos els podrà realitzar el director del centre mitjançant l’aplicació GUAC.

Compromís

Els centres educatius que voleu assistir al CdA de Can Santoi heu d’estar disposats a compartir amb el Camp un projecte de treball que es desenvolupa abans, durant i després de l’estada i que s’incorpora a la programació anual del centre.

Valoració de sol·licituds

Del 1 al 25 de juny el Camp d’Aprenentatge valora les sol·licituds que ha rebut i assigna les estades en funció dels criteris establerts pel Departament d’Ensenyament.

Confirmació i acceptació de les assignacions

A partir del dia 26 de juny podreu consultar al mateix aplicatiu l’assignació de les demandes. En el cas de ser admesa, caldrà que accepteu l’assignació com més aviat millor, preferentment entre el 26 de juny i l’1 de setembre. Imprimiu-vos una còpia com a resguard.

Formalització de la inscripció

Abans del dia 30 de setembre caldrà fer arribar al Camp d’Aprenentatge el Full d’acceptació de les estades, completat i signat per la direcció del centre, junt amb el comprovant d’ingrés de la bestreta. El podeu obtenir del mateix aplicatiu CAMPS .

La bestreta correspon al 10% del cost total aproximat de l’estada i cal ingressar-la directament al compte corrent de l’entitat que gestiona la manutenció i l’allotjament dels estadants: Fundesplai. Rebreu un contracte d’aquesta entitat amb l’import total de l’estada i les condicions de pagament.

2. Quotes

Una estada a un Camp d’Aprenentatge comporta el pagament de dos tipus de quotes:

  • Quota d’ensenyament/aprenentatge de la Generalitat de Catalunya: 3 € per alumne i dia (aquesta quota no la paguen els professors). Cal fer l’ingrés per l’import total al compte corrent del Cda de Can Santoi (ES43-2100-3402-54-2200059627) durant la setmana anterior a l’estada. Si el nombre d’alumnes assistents varia, el CdA  retornarà (o cobrarà) l’import en metàl·lic el primer dia de l’estada. S’emetrà un rebut de pagament.

Existeixen bonificacions i exempcions a aquesta quota per a determinats perfils d’alumnat. Consulteu-ho a: ORDRE ENS/163/2016

Concepte Import per persona i dia
Alumnat: Servei d’allotjament i manutenció (pensió completa) per persona i dia 25,90 €
Alumnat: Servei de manutenció (dinar o sopar) per persona i àpat 8,00 €
Mestres, professorat en actiu i universitaris: Servei d’allotjament i manutenció (pensió completa) per persona i dia 30,00 €
Mestres, professorat en actiu i universitaris: Servei de manutenció (dinar o sopar) per persona i àpat 10,00 €

Aquesta quota la cobra directament Fundesplai.

El Camp d’aprenentatge cobreix les despeses derivades dels desplaçaments i de les entrades en determinades activitats del pla d’estada.

Consulteu la informació actualitzada de quotes al web de la xarxa de camps d’Aprenentatge: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/cda/inscripcio/

3. Condicions d’ús

Per tal de garantir un bon aprofitament de l’estada en el Camp d’Aprenentatge és necessari que el centre docent, el professorat, l’alumnat i el propi Camp d’Aprenentatge assumeixin un conjunt de responsabilitats que podeu consultar al web de camps.

4. Inscripcions fora de termini

Els centres que no s’hagin inscrit en el període establert (del 15 al 31 de maig per al curs següent) i que vulguin sol·licitar una estada o sortida poden completar aquest formulari.

  • En el cas que hi hagi vacants, se’ls assignarà data/es en funció del barem del Departament d’Ensenyament.
  • Si en aquell moment no hi ha vacants entrarà en llista d’espera per quan se’n produeixi alguna