Meteorologia

Les activitats de l’àmbit en meteorologia estan enfocades per tal que els alumnes aprenguin i coneguin diferents aparells meteorològics, a més de poder realitzar una predicció meteorològica com a “homes i dones” del temps de la televisió.

Cicle mitjà de primària

Cicle superior de primària

Educació Secundària Obligatòria