Valoracions de sortides

L’avaluació de les sortides al Camp d’Aprenentatge és una de les bases per a la millora del seu projecte didàctic. A Can Santoi tots els agents que estem implicats en el procés d’aprenentatge participem en la seva valoració: professorat, alumnat i l’equip del CdA.

Avaluació per part del professorat

Un cop finalitzada la sortida al Camp d’Aprenentatge i d’haver realitzat els treballs posteriors amb els alumnes al vostre centre, cal que valoreu com ha anat tot plegat. En previsió de possibles oblits, us enviarem un correu electrònic uns dies després de la sortida per fer-vos-en memòria.

imatge_avaluacio_estadaHem creat formularis a “google drive” per a completar les vostres valoracions. Cal contestar tots els camps amb asterisc (*) i al final clicar el botó “envia”. Completeu una sola enquesta per data de sortida. Gràcies!

Accés a l’enquesta

Avaluació per part de l’alumnat

La sessió d’avaluació amb els alumnes està pensada per a fer-la al centre docent després de la sortida a Can Santoi i d’haver realitzat les activitats posteriors acordades. Les respostes són per grup de treball, no per a cada alumne de forma individual. Tenim dues modalitats d’enquesta en funció del nivell de l’alumnat:

  • Valoracions per a primària

valoraciosn_primariaEnquesta d’avaluació amb formulari a “google drive”s (us caldran ordinadors amb connexió a internet). Una única valoració per cada grup de treball (no individual).

Accés al formulari


  • Valoracions per a secundària

imatge_avaluacio_estada_alum_secEnquesta d’avaluació amb formulari a “google drive”s (us caldran ordinadors amb connexió a internet). Una única valoració per cada grup de treball (no individual).

Accés al formulari