Organització sortides

El paper del professorat és essencial per tal que la sortida un èxit. En aquesta pàgina trobareu informació sobre les actuacions que cal tenir presents. Consulteu també: Inscripció sortides.

Trobada de coordinació

A Can Santoi seleccionem cada curs determinades activitats de la nostra oferta pedagògica com a prioritàries (ja sigui per potenciar una activitat nova o per oferir als centres aquelles de les què disposem de més recursos didàctics). Consulteu al catàleg d’activitats les activitats prioritàries per al curs actual.

Durant el mes de setembre organitzem per al professorat que ha escollit activitats prioritàries unes trobades de coordinació (TC) per tal de conèixer a fons la proposta didàctica i els recursos que posem al seu abast. Estigueu atents a la data de la convocatòria. La podreu consultar a l’aplicatiu d’inscripció, un cop assignada la sortida.

La TC de coordinació està reconeguda com una activitat de formació del Departament d’Educació de 6 hores de durada. Cal inscripció prèvia a l’aplicatiu GTAF. Us informarem del codi del curs de formació.

Actuacions prèvies a la sortida

 • Realització d’activitats prèvies per part de l’alumnat, de preparació, motivació i plantejament d’hipòtesis a determinades qüestions a resoldre. Can Santoi us farà propostes adaptades al vostres alumnes.
 • Organització i dinamització dels grups de treball d’alumnes.
 • Preparació de la documentació i el pagament:
  • Impressió i tramesa del full de formalització de la inscripció
  • Recopilació dels permisos paterns dels alumnes
  • Preparació del llistat dels alumnes amb les exempcions i/o bonificacions de la quota d’ensenyament/aprenentatge, així com els documents que ho justifiquin.
  • Ingrés al compte corrent del CdA de l’import total de la quota esmentada en l’apartat anterior.
 • Informar al CdA uns 10 dies abans del nombre exacte d’alumnes que assistiran a la sortida i altres dades que siguin rellevants.

Actuacions durant la sortida

 • Resoldre els aspectes administratius i els pagaments amb el Camp d’Aprenentatge
 • Col·laborar i participar de manera activa en el desenvolupament de l’activitat.
 •  Supervisar a l’alumnat durant l’activitat.

Actuacions posteriors

 • Realització de les activitats posteriors amb l’alumnat de consolidació i conclusió de la sortida
 • Fer arribar a Can Santoi, si s’escau, una mostra dels treballs elaborats pels alumnes.
 • Completar les enquestes de valoració de la sortida (professorat i alumnat)