Blog Archives for tag renovable

Energia eòlica

Energia eòlica és l’energia obtinguda del vent, és a dir, l’energia cinètica generada per l’efecte dels corrents d’aire, i que… Continue reading »

Les emissions del sector elèctric es redueixen gairebé fins a la meitat

El sector elèctric va emetre 9 milions de tones de gasos d’efecte hivernacle en el primer trimestre de l’any, gairebé… Continue reading »