Blog Archives for tag energia

Energia geotèrmica

Per Marina Subirats L’energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l’interior de la Terra com… Continue reading »

El govern espanyol obstaculitza les energies renovables.

Per Jordi Niubó L’estratègia energètica de la Comissió Europea preveu la consecució d’un 20% d’energia competitiva, sostenible i segura per… Continue reading »

Energia eòlica

Energia eòlica és l’energia obtinguda del vent, és a dir, l’energia cinètica generada per l’efecte dels corrents d’aire, i que… Continue reading »

L’energia de fabricar un panell fotovoltaic

Les plantes, a la fotosíntesi, transformen al voltant d’un u per cent de l’energia del Sol que els arriba a… Continue reading »