Les formigues; animals socials

Hola sóc D. i tinc 9 anys.
Estic malalta a l’hospital.
Vaig cada dia a l’escola (menys els dies de festa, clar).
A clase havíem d’estudiar la classificació dels animals amb exoesquelet. Com estaba a l’hospital ho he estudiat a l’escola de l’hospital.
formigues-i-pugons1

A més, sabíeu que les formigues són uns animals molt socials?: es divideixen els treballs que han de fer.
Es comuniquen entre elles per olors i per sons que fan fregant parts del seu cos com les potes i les antenes.
Es camuflen treient una olor que se confon amb els vegetals del seu medi.
Són els únics animals (a part dels mamífers) on una “formiga tutora” ensenya a una “formiga aprenent”.
Dintre dels formiguers cultiven fongs, cada cop amb més varietat. Així que són pageses des de 50 milions d’anys abans que l’home.
També son ramaderes, doncs a canvi d’un néctar que produeixen els polegons (cuquets verds que es mengen les plantes dels jardins) els defensen de les marietes i altres enemics. Es podría dir que els munyeixen com si aquests fossin vaques.
marieta-i-pugo

Si no voleu que les vostres plantes siguin destrossades pes pugons: cuideu que no hi hagi formigues al voltant i si que hi hagin marietes.

D.L. 9 anys

Els híbrids de la família del Lleó.

Un híbrid és una animal resultat de creuar una espècie d’una raça amb un altra espècie de la mateixa raça.
La descèndencia de dos pares de diferent tipus tindrà característiques dels dos.
La gran majoria de les espècies d’animals híbrids són estèrils.

Les quatres espècies vives del gènere Panthera (Phantera leo (lleó), Phantera onca (Jaguar), Phantera pardus (Lleopard), Phatera tigris (Tigre)) poden produir nombrosos híbrids.
El gènere Phantera presenta nombroso híbrids en les seves espècies.

ligres-11
Lleó♂  U  Tigresa——>Ligre (Com  el  gen inhibidor  del  creixement de  la  tigresa, que es correspòn  al gen promotor del creixement  del lleó,  està  absent, els  “ligres” són  molt més  grans  que els  lleons.)

Els ligres mascles són  estèrils però les  femelles acostumen a ser  fèrtils.

Tigre U  Lleona——> Tigó (Aquest creueament és menys habitual, al  contrari  que l’híbrid anterior, aquest animal és més petit  i  estilitzat, amb unes  potes  i  cua  llargues).

tigo-12

Tigre♂   U  Leopardessa♀——>Dogla o Leotig (Hibridació artificial: intervenció humana)

Jaguar U   Lleona♀——> Jagleó o Jaguó (Morfologia  de lleó  i taques  de jaguar)

Lleopard U Jaguar♀——> Lepjag o Leguar (L’híbrid és molt  dòcil i es pot  domesticar)

Tigre U Jaguar——> Tiguar (Resultat de la  reproducció  entre un  tigre  siberià mascle i una  femella  de jaguar de la  selva  del  sur  de Mèxic al  zoològic  de l’Apetatilan , Txacala, Mèxic).

Lleó♂ U  Lleopardessa♀——>Liard o Lipard (s’han aconseguit uns  especímens d’aquests  en cautivitat,  zoològics  o  col·leccions  privades  d’animals)

Fonts: Wikipedia:  www.wikipedia.org
       www.lareserva.com