COM HEM DUT A TERME EL PROJECTE ( Implementació )

Després d’haver rebut la carta de l’Eudald Carbonell, que ens ha servit de punt de partida , hem tingut curiositat per saber com va aparèixer l’ésser humà a la Terra. El que fem primer és deixar una estona per generar hipòtesis individuals, després les posem en comú amb la resta del grup i finalment establim una hipòtesis col:lectiva. Ara ens toca comprovar-la i ho fem a través de la visualització d’un fragment del documental “Los origenes de la humanidad: la odisea de la especie”.

Un cop hem conegut els primers primats que van baixar dels arbres de la Sabana, comparem la seva imatge amb la dels homes actuals i cerquem semblances i diferències entre uns i altres ( alimentació, formes de caminar, vestimenta, llenguatge … ). Aquesta activitat la fem primer en petit grup , recollint la informació per escrit en un full. Després es posa en comú amb la resta de la classe i es recull la informació generada.

Arribats a aquest punt, ens toca conèixer com van viure els primers pobladors de Banyoles. És per aquest motiu que visitem el Poblat Neolític de la Draga. Allà ens expliquen com s’hi vivia: les cabanes, la ramaderia, l’agricultura, les feines quotidianes … També aprenem a fer ceràmica, a moldre blat i a tirar fletxes amb l’arc.

Aquesta visita ens ha despertat la curiositat per saber com és la feina d’un arqueòleg. És per això que convidem a en Pau Martin, arqueòleg i actualment professor de l’IES Brugulat de Banyoles, per tal que ens ho epliqui ( en què consisteix aquest ofici, com és el dia a dia en una excavació … ).

Ja portem unes quantes sessions generant i obtenint molta informació i ara toca organitzar-la i interioritzar-la. És per això que se’ns acut fer una reproducció en forma de maqueta, i utilitzar el llenguatge plàstic per integrar aquests coneixements. Estem a prop de definir el producte final d’aquest projecte!

 

METODOLOGIA

Les activitats que hem dissenyat per dur a terme aquest projecte han tingut en compte les següents línies metodològiques:

– Partir de petits grups heterogenis, o bé per parelles.

–  Incloure dinàmiques de treball cooperatiu.

– Donar importància als espais de reflexió sobre el que els alumnes anaven aprenent a partir de rúbriques d’autoavaluació, tant a nivell individual com de grup.

– Prioritzar un enfocament de les activitats que doni importància a l’elaboració d’hipòtesis i la deducció, de manera que fossin els mateixos alumnes els que anaven generant contingut.

– Fer-los protagonistes del seu propi aprenentatge a través del disseny del producte final.

PUNT DE PARTIDA ( PLANIFICACIÓ )

Els alumnes han arribat a classe. Algú s’ha fixat en que en un racó hi ha un cabàs ( que al matí no hi era ) amb algunes eines i una nota. Ho comenta a d’altres companys i aquests a la vegada a la mestra. Ens acostem al cabàs i una nena agafa la nota i la comença a llegir. Inmediatament la resta de companys es posen al seu voltant disposats a escoltar amb atenció.

Aquest és el punt de partida d’aquest projecte: una nota de l’Eudald Carbonell en la que ens convida a reflexionar sobre d’on venim els humans.

A partir de la lectura d’aquesta nota es genera un col·loqui on els alumnes intervenen lliurament I debaten coneixements i inquietuds que tenen en relació a aquest tema. La mestra va recollint la informació que es genera.

VISITA GUIADA A LA MAQUETA DEL POBLAT NEOLÍTIC DE LA DRAGA

La visita guiada a la maqueta del Poblat Neolític de la Draga és el producte final del nostre projecte “D’on venim els humans?”.

Aquest vídeo mostra tot el procés de disseny, organització i realització d’aquestes visites als més petits de l’escola. Tot plegat, un producte final molt vivencial per part dels nostres alumnes.

CERT O FALS (AVALUACIÓ INICIAL)

Es reparteixen unes imatges als alumnes ( una imatge per parella ). Aquests han d’observar bé la imatge que els ha tocat i han de debatre si creuen que té a veure amb la prehistòria. Es deixa una estona per tal que els alumnes parlin, discuteixin …

Un cop passat un temps, les parelles surten a davant de la classe i expliquen el contingut de la imatge que els ha tocat I argumenten per què creuen que té o no a veure amb la prehistòria.  En un mural, dividit en dues parts, es van enganxant les imatges ( segons es considera cert o fals ).

Aquest mural queda exposat al llarg de tot el projecte. A mesura que es vagi avançant, els mateixos alumnes aniran veient quins són els coneixement erronis i aniran modificant la distribució de les imatges, a manera d’avaluació formativa.

Aquesta és la foto de com va quedar el mural inicialment.

ENS PRESENTEM

L’escola Can Puig està situada a Banyoles, ubicada en un barri del municipi el qual li dona el nom.  És una escola de doble línia, àmplia i lluminosa i amb un bon estat de conservació. L’alumnat de la nostra escola és molt divers i amb un nivell socioeconòmic i cultural molt heterogeni.

Aquest és el primer curs que formem part de la Xarxa. En els últims cursos  hem anat fent petites passes per apropar-nos al treball de projectes i participar a la Xarxa representa fer una aposta clara cap aquesta manera d’entendre el dia a dia a les aules.

Actualment l’Equip Impulsor està format per mestres dels diferents cicles. Quan ens trobem aprofitem per transmetre les informacions referides a les reunions de l’Equip Formador, però també esdevenen espais de reflexió, on els mestres poden compartir els seus dubtes, experiències, idees …

En aquest blog documentem el projecte “D’on venim els humans?” dut a terme al llarg del segon trimestre amb els alumnes de 2n de Cicle Inicial. Les mestres que duem a terme aquest projecte som les tutores, juntament amb les mestres de suport i la mestra especialista TAC. A mesura que avancem en el projecte i que es prenen decisions, aquestes es van comunicant a la resta de membres de l’Equip Impulsor, per tal de valorar-les i debatre-les.