Avaluació competencial Descobreix-te!

D’acord amb les especificacions i el desenvolupament del currículum competencial a l’ESO, el Treball de Síntesi admet diverses formes organitzatives. El nostre centre concentra el projecte en un període intensiu de 5 dies i l’avaluem per l’assoliment de les competències transversals que h iintervenen.

Les competències prioritzades en el procés d’ensenyament-aprenentage de l’alumnat són:

  • Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.
  • Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.
  • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
  • Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.
  • Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers.
  • Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
  • Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Al llarg del projecte, els alumnes han mostrat la seva capacitat d’autonomia en l’organització del treball individual i, també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *