F — ESC Joan XXIII — Tarragona

Dades del centre i professorat

 • ESC Joan XXIII —  Tarragona
 • e3003151@xtec.cat  —  977542807
 • Educació Secundària Obligatòria
 • Anna Domingo López
 • 12.30 —  13.00 h

Títol de l’experiència

 • Construint ponts

Objectius

 • Que l’alumne sigui capaç al acabar l’educació secundària, de resoldre per ell mateix les diferents situacions que se li presentin a la vida, de la manera més autònoma possible.
 • D’una banda que prengui consciència i sàpiga aplicar un conjunt de valors i actituds personals, com la responsabilitat, l’autoconeixement, l’autoestima, la gestió de les emocions i la resolució dels conflictes. Així com d’aprendre de les errades i assumir riscos, l’empatia, la cooperació, l’organització del temps i les tasques.

Continguts

 • Fets i conceptes:
  • L’hort: les eines, les plantes i les seves parts, la terra i la seva composició, el reg, els fruits, les fulles i les seves característiques, etc.
  • El blog: el programa word, la redacció, l’ordenació de les idees, les notícies de l’aula.
  • Autonomia a la llar: les tasques domèstiques (com fer-les; planxar, rentar plats, plegar roba, cuinar, etc) La orientació temporal, el rellotge, la orientació espacial (com agafar el transport públic, mirar horaris, les targetes, etc).
 • Procediments:
  • L’hort: classificar les diferents fulles i plantes
  • El blog: Definir i redactar les notícies dels les pràctiques treballades a l’aula.
  • Autonomia a la llar: Posar en pràctica les tasques a la llar i reflexionar sobra la pràctica. Orientar-se en espais fora del centre.
 • Actituds:
  • L’autoestima, el respecte, la responsabilitat, la solidaritat, la cooperació, la constància, etc.

Descripció

 • Durant el curs 2015-2016 a la USEE de secundària, s’ha dut a terme el Projecte “Construint ponts” on l’objectiu principal és l’educació integral dels alumnes, és a dir, afavorir el seu desenvolupament personal, social i acadèmic.
 • Concretament, s’estableixen les següents finalitats: incrementar l’autonomia en les activitats de la vida diària, potenciar el desenvolupament emocional, afavorir la inclusió a nivell d’aula, centre i comunitat, i incrementar els coneixements curriculars bàsics, així com les competències.
 • Mitjançant diferents microprojectes entrellaçats es viuen experiències funcionals, significatives i motivadores que permeten l’accés als aprenentatges; s’ofereix a l’alumnat una educació integral que treballa les diferents àrees curriculars de manera transversal i alhora les dimensions emocionals i socials.
 • Aquests microprojectes són; l’hort, el blog i l’autonomia a la llar.
 •  En el transcurs del projecte, s’han dut a terme experiències molt senzilles i quotidianes,  com veure el creixement de les plantes i tenir-ne cura, manipular monedes en situacions reals, realitzar les tasques de la llar, orientar-se en l’espai i el temps, elaborar continguts del blog entre d’altres.
 • Totes aquestes vivències, permeten el desenvolupament de les competències bàsiques: la lectura, l’escriptura, i l’expressió, la matemàtica per resoldre problemes de la vida diària, la comprensió i integració de coneixement, el domini de les normes socials de la comunitat; la iniciació en els aprenentatges autònoms, el coneixement i la gestió de les pròpies emocions, la comprensió i orientació en l’entorn immediat, l’adquisició d’habilitats socials, el coneixement de la comunitat i l’obtenció de valors.

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

 • Autonomia i iniciativa personal
 • Aprendre a aprendre
 • Competència social i ciutadana

Observacions

 • La ponència serà l’explicació de com hem dut a terme aquests microprojectes, de manera molt pràctica i amb el suport d’un Power Point i imatges sobre els resultats obtinguts. I animar a altres docents que dugin a terme experiències similars.