D — INS Camí de Mar — Calafell

Dades del centre i professorat

 • INS Camí de Mar — Calafell
 • e3007257@xtec.cat  —  977695711
 • Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.  El projecte s’ha desenvolupat amb la participació de 60 alumnes de primer de l’ESO fins a 1r de Batxillerat. Tots de forma voluntària. El gruix més important d’alumnes s’ha concentrat als nivells de tercer d’ESO a 1r de BAT
 • Maneul Ramos Nofuentes  — Mercè Andreu Roses   — Daniel Àngel Català Sala   — Ruben Fortuny Alcántara
 • 11.00  —  11.30 h

Títol de l’experiència

 • L’altre camí: Els Més Bells Valors

Objectius

 • El projecte va més enllà de l’espectacle, per convertir-se en una iniciativa de teatre solidari (dins del Servei Comunitari).
 • Els Més Bells Valors esdevé un espectacle multidisciplinar que persegueix els següents objectius:
  • Conscienciar de la importància dels valors per al propi creixement personal de l’alumnat i per a la millora de la convivència social, amb el teatre, la música, la dansa i la plàstica com a principals instruments
  • Fomentar l’esperit cívic entre l’alumnat i els espectadors, que també en són partícips.
  • Per damunt de tot, fomentar el valor solidari del projecte, ja que la posada en escena de l’espectacle serveix per recaptar fons i destinar-los a projectes d’ajuda per a les persones més necessitades (tant en l’àmbit de la cooperació local com per al foment de la cooperació internacional)

Continguts

 • Fets i conceptes:
  • Es treballen els diferents valors a nivell conceptual, amb especial èmfasi als següents:
   • Respecte
   • Prudència
   • Paciència
   • Constància
   • Solidaritat
   • Responsabilitat
   • Sinceritat
   • Confiança
   • Autocontrol
   • Diàleg
   • Creativitat
   • Cooperació
   • Generositat
   • Pau
   •  Alegria
   • Llenguatge teatral, visual i musical
    • Interpretació a través del teatre
    • Representació artística dels valors
    • Desenvolupament de la psicomotricitat i el ritme a través de la dansa i de la música
  • Procediments: 
  • Actituds:
   • Compromís
   • Responsabilitat
   • Empatia
   • Esforç
   • Solidaritat
   • Millora de la cohesió social
   • Implicació amb el centre i amb les necessitats de l’entorn

Descripció

 • El projecte neix a partir del moment en què el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Penedès escull el nostre Institut com a centre pilot per implantar el Servei Comunitari, a principis del curs acadèmic 2012-2013.
 • La proposta té un clar objectiu: fomentar l’esperit cívic i el compromís solidari entre el nostre alumnat i potenciar la seva participació activa a la societat com a ciutadans i ciutadanes. La proposta té una bona acollida per part de l’Equip Directiu i, sobretot, per part del professorat del Camí de Mar. Mostra d’això esdevé l’elevat nombre de professors i professores que s’apunten al curs de formació organitzat pel CRP per poder implantar el Servei Comunitari: més de vint professionals s’apunten a participar d’aquesta iniciativa.
 • Resultat d’aquesta formació sorgeixen diferents projectes, dins la metodologia de l’Aprenentatge i Servei, considerada la més idònia per al desenvolupament de projectes de Servei Comunitari. D’entre ells: L’Altre Camí: més bells valors, un projecte de TEATRE SOLIDARI.
 • A finals del curs 2012-2013, el Grup CAU de l’Institut Camí de Mar, ens posem en marxa per elaborar un seguit d’activitats per descobrir quins són els més bells valors a criteri de l’alumnat, el professorat, el personal administratiu del centre… i tota la comunitat educativa.
 • Des de les tutories es treballa la seqüència didàctica sobre valors, per formar l’alumnat en aquesta temàtica, i per obtenir dades sobre quins són els valors més bells, més rellevants….segons els nostres joves.
 • S’obté molta informació i ens posem mans a l’obra per fer-ne el buidatge. Obtenim un llistat de valors que ens servirà per posar-nos a treballar en l’elaboració d’un espectacle multidisciplinar que combini el teatre, la música, la dansa, la plàstica….
 • La pròpia temàtica de l’obra ja pretén anar més enllà: es vol explicar a l’espectador la importància de recuperar els valors en la nostra societat, per un banda. I de l’altra, es pretén representar l’obra diverses vegades i en diferents escenaris, per tal de recaptar diners per destinar-los a persones necessitades de l’entorn més proper, així com a projectes de solidaritat internacional.
 • El CRP ens informa que el nostre projecte ha estat elegit per representar Catalunya dins la Xarxa d’Escoles europees de Servei Comunitari, juntament amb dos instituts més del país. El procés s’accelera; seleccionem els alumnes i comencem els assajos. Necessitem ballarins, actors i tècnics que ens ajudaran en la posada en escena de tot l’espectacle. És en aquest moment que altres professors i professores s’afegeixen al projecte, ja sigui donant suport a l’apartat actoral, com de coreografies i, molt important, també, la part tècnica.
 • Finalment, entre actors, ballarins i tècnics seleccionem una seixantena d’alumnes i una desena de professors, que assajarem durant els patis i les tardes de gairebé tots els dies a partir del mes d’abril fins a principis del mes de juny, concretament el dia 10 de juny, data en la qual es pre estrena l’obra per a l’alumnat i el professorat del centre. Es posen en escena, amb força acceptació, dues representacions durant el matí. Havíem aconseguit vestir els valors amb la paraula, l’expressió corporal, la música, la plàstica… cada valor un so, un gest, un color… un mot…
 • El 25 de juny, al vespre, es duen a terme les dues representacions de l’estrena oficial per al públic en general: una a les 7 de la tarda i l’altra a les 9 del vespre, amb gran presència de públic en ambdues representacions.
 • Com que l’objectiu de l’espectacle és la solidaritat, decidim no cobrar entrada i situar una urna a l’entrada de l’auditori per tal que els propis assistents dipositin el que creguin convenient, de forma lliure, i mostrin així la seva solidaritat amb el projecte.
 • Repetim l’obra en escenaris de Barcelona i Tarragona en el decurs de l’any 2014-2015. En total es recapten 1853 euros. S’estudien els diferents projectes presentats per les ONG i s’escull un projecte per escolaritzar nens de Bangladesh (proposat per EDUCO) i un altra per becar estudiants a Guatemala (presentat per Comitè de Solidaritat Òscar Romero). Repartim els diners a parts iguals entre ambdues ONG i fem l’acte de lliurament durant la graduació dels alumnes de quart del curs 2015-2016, molts dels quals havien participat en l’espectacle.

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

 • A través d’aquest projecte es treballen les següents competències:
  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual (comunicació i interpretació per a la comprensió significativa de les informacions. Expressió i interpretació de fets, conceptes, emocions…)
  • Competència artística (creació a través de la paraula, el propi cos i amb la utilització de diferents materials. Foment de la creativitat i expressió mitjançant diferents codis artístics)
  • Competència d’aprendre a aprendre (procés d’autoconeixement de les pròpies habilitats, competències i capacitats per aprendre. Augmentar la seguretat per afrontar nous reptes per a l’aprenentatge, de forma progressiva).
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal (adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors com la responsabilitat, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’afrontar problemes….)
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (interacció amb el món físic i en diversos àmbits de la vida quotidiana, interacció amb altres persones. Mostra d’actituds de respecte i responsabilitat vers altres persones i vers un mateix)
  • Competència social i ciutadana (comprensió de la realitat social en la qual es viu. Cooperar i conviure en una societat plural. Participar i prendre de decisions. Exercir de la ciutadania d’una manera activa).

Observacions

 • El guió de l’obra parteix de la separació física i emocional dels dos grans valors: Respecte i Alegria, per culpa del desús i l’oblit de la resta de valors per part dels humans.
 • Aquests valors, representats per un pont d’unió, es destrueix i Respecte i Alegria no poden estar junts. Així, la humanitat es queda sense cap d’aquests dos valors. No està tot perdut, ja que l’assessoria de valors L’altre Camí, intentarà restablir els valors al món perquè el pont es torni a mantenir dret i Respecte i Alegria puguin tornar a estar junts de nou.
 • Els assessors són Prudència, Paciència i Constància, que viatjaran pel món real a la recerca de les situacions amb manca de valors per tal de restablir-los.
 • L’obra, doncs, transcórrer a cavall de dos móns: el real (el nostre, el de la vida quotidiana, el del dia a dia…) i el dels valors, que en realitat esdevenen un de sol.
 • L’espectacle de teatre però, com s’ha assenyalat, va més enllà. S’hi barregen el teatre, pròpiament, però també la música, la dansa i la plàstica. Tot inèdit.