a — ESC Santa Maria del Mar — Salou

Dades del centre i professorat

 • ESC Santa Maria del Mar  — Salou
 • e3004931@xtec.cat  —  977382302
 • Educació Primària. Cicle Superior (6è)
 • Aurèlia Rius  Farnós —  Regina Rovira Blin
 • 09.15  — 09.45 h

Títol de l’experiència

 • Llegir per aprendre. Lectura des de les àrees

Objectius

 • Aprendre a llegir un text paràgraf a paràgraf per tal d’entendre’l bé.
 • Organitzar correctament la informació del text
 • Deduir el significat de paraules desconegudes del text.
 • Millorar la comprensió lectora
 • Crear nous coneixements i ser capaços de trobar diferències i similituds entre la societat d’aquella època i la que viuen ells i elles.

Continguts

 • Fets i conceptes
  • Lectura d’un text de l’àrea de medi social.
  • Comprensió i significat del text llegit.
 • Procediments
  • Deducció de les paraules desconegudes a través del text o mitjançant l’ús del diccionari.
  • Millora de la comprensió lectora.
 • Actituds
  • Gust per la lectura d’un text curricular.

Descripció

 • Aquesta activitat té com a objectiu facilitar la comprensió d’un text de l’àrea de medi social, per tal que l’alumnat comparteixi el significat dels continguts i els faciliti processar la informació.
 • Es treballa un text descriptiu perquè l’alumnat aprengui nous coneixements. És un text de la unitat didàctica de medi social. L’alumnat aprendrà a posar-se “en la pell” d’un personatge de l’època barcelonina dels S. XVI i XVII.
 • El model instructiu que segueix el/la mestra, és una lectura guiada. Aquesta lectura l’anem controlant pas a pas, és a dir, paràgraf a paràgraf, i així no es perden.
 • El docent proporciona a l’alumnat les ajudes següents:  explica, si s’escau, l’estructura del text; guia el procés lector; ajuda a elaborar les idees principals i el lèxic desconegut.

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

 • Eix de la competència lectora

Observacions

 • Aquesta activitat correspon al tercer any del projecte d’Impuls de la lectura (ILEC) del centre