E — INS d’Horticultura i jardineria — Reus

Dades del centre i professorat

 • INS d’Horticultura i jardineria — Reus
 • e3007385@xtec.cat  —  977753929
 • Tots els alumnes dels primers cursos dels cicles mitjans de la branca agrària que imparteix el centre.
 • 2 grup de CFGM d’Aprofitament i conservació del medi natural — 1 grup de CFGM de Jardineria i floristeria —  1 grup de CFGM Producció agroecològica.
 • Sílvia Gràcia Ramírez — Tomás Viñas GArcía — Raimon Martí Arbós
 • 11.25  —  12.55 h

Títol de l’experiència

 • Tenim hivernacles bioclimàticament eficients?

Objectius

 • Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.
 • Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.
 • Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
 • Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social, fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà.

Continguts

 • Veieu el fitxer adjunt de programació

Descripció

 • El projecte consta de dues parts.
  • La primera part, és una activitat que ha estat dissenyada perquè l’alumne es familiaritzi amb els aparells de la motxilla. L’activitat consisteix en la presa de dades, dins la classe, tals com, la temperatura, la quantitat de CO2, la humitat relativa. A més també s’utilitzarà el distanciòmetre per mesurar les dimensions de l’aula. Aquesta activitat es realitzarà a les quatre aules que normalment són ocupades pels grups de primer dels cicles mitjans del centre. Un cop recollides les dades, es processaran i s’analitzaran, es discutiran els resultats de l’aula i entre les aules i en conseqüència extreure’n les conclusions.
  • (Veure l’activitat Pràctica 1. La qualitat ambiental de l’aula)
  • La segona part, és una activitat d’aprofundiment dels aparells. Aquesta es basa en la comparació del creixement de tres tipus de cultius (raves, espinacs i rúcula) en dos hivernacles estructuralment molt diferents. Durant quatre setmanes, els alumnes prendran dades dos cops al dia de la temperatura, humitat, concentració de CO2 i de radiació solar, factors que influeixen en el creixement de les plantes. A més cada setmana pesaran al laboratori una mostra representativa de cada cultiu (pes humit i pes sec). Per executar l’activitat s’ha fet una planificació setmanal de distribució d’alumnes (amb grup heterogenis) de manera queden implicats tots els quatre grups de primer dels cicles mitjans. Les dades s’analitzaran i discutiran per posteriorment extreure’n les conclusions.
  • (Veure l’activitat Pràctica 2. Quin hivernacle és més eficient?)

    La MB ha sigut utilitzada també per altres docents de manera espontània;

  • Per mesurar la concentració de diòxid de carboni que emet un tractor, experiència que s’ha dut a terme amb el primer del CFGS de Gestió Forestal i del Medi Natural.
  • Per ampliar les explicacions del creixement de les plantes als alumnes de segon curs del CFGS de Paisatgisme i medi rural.

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

 • Veieu el fitxer adjunt de programació

Observacions