Organització

Departament d'Ensenyament

Comitè organitzador

 • Marta Viñas – Responsable Secció Serveis Educatius i Formació Permanent
 • Jesús Calvo – Projectes i Programes Pedagògics
 • Manel Revelles – Asessor Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement
 • Núria Rofes – Servei LIC (Llengua i cohesió social)
 • Xavier Suñé – Assessor tècnic docent – Secció SEiFP
 • Carme Tinoco –Llengües estrangeres
 • Jordi Vallés – Formació Permanent

Suport administratiu i de gestió

 • Vanessa Franquet
 • Teresa Llauradó

Amb el suport i la col·laboració de la

 • Inspecció d’Educació
 • Serveis Educatius

Per contactar amb nosaltres: mrevelle@xtec.cat