A — INS Campclar — Tarragona

Dades del centre i professorat

  • INS Campclar  —  Tarragona
  • e3006125@xtec.cat  —  977541007
  • Educació Secundària Obligatòria
  • Ester Maijo Meseguer — Leonor Sanchis Hernández — Rosa Neus Palau Palau
  • 09.15 —  09.45 h

Títol de l’experiència

  • L’escriptor Josep Vallverdú a Campclar. Com fomentar el gust per la lectura

Objectius

  • Conèixer l’obra de l’escriptor Josep Vallverdú a partir del treball de dues obres: Un cavall contra Roma i Blai Joncar.
  • Difondre aquestes lectures a tot l’alumnat del centre.
  • Establir contacte amb la Biblioteca i crear una sinergia.

Continguts

  • Fets i conceptes
    • Treball de dues novel·les proposades: Un cavall contra Roma i Blai Joncar.
  • Procediments
    •  Lectura de les novel·les.
    • Treball dels continguts a l’aula per a tot el centre.
    • Crreació de material a partir dels continguts.
    • Creació d’una exposició amb tot el material.
    • Treball conjunt amb la Biblioteca de Torreforta.
    • Difució del material a l’entorn
  • Actituds:
    • Fomentar el gust per la lectura
    • Valorar les obres dels autors de proximitat
    • Valorar el treball de creació literària

Descripció

  • Un cop els alumnes va haver llegit les dues novel·les de Josep Vallverdú, van realitzar un treball creatiu sobre aquestes obres. El material es va recopilar a la sala d’exposicions de l’Institut i després es va realitzar un llibre per fer-ne difusió. Els alumnes van ser els protagonistes de tot aquest treball, sota la coordinació de la Cap de Departament de Català i de la Cap de Departament de Visual i Plàstica i amb el suport de la Direcció del centre.

  • Aquest treball va esdevenir, durant tot el curs escolar, un projecte global de centre i va culminar amb la visita de de l’escriptor a la Sala d’Exposicions i amb un homenatge a la seva obra.

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

  • Lingüística. Llengua i literatura catalana.
  • Artística.

Observacions

  • Es requereix un projector i connexió a internet