Com començar un joc amb webcamp de relacionar

Per començar agafarem un personatge de la base de dades:

En el meu cas agafaré aquest personatge  amb  els seus vestits

 

 

 

I el mateix personatge però en negre a partir de la pantalla d’edició d’imatges i l’eina pot de color.

 

 

 

 

Amb el primer personatge li posarem les següents ordres:

 

 

 

 

Apuntar en direcció  que ens interesi i la posició inicial, tenint en compte l’estil de rotació.

.

 

 

 

Afegim les següents ordres del sensor de video

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquestes ordres la principal ordre de moviment del video sobre l’objecte                        ( personatge)  i dintre el moviment  utilitzar la direcció del moviment del nostre cos.

Per altra banda  es important tenir activat el video a partir d’aquest grup d’ordres

 

 

 

En aquest joc el que farem és  moure el personatge fins el personatge fosc per tal de fer un activitat de relacionar.

 

 

 

 

 

La idea es moure el personatge fins a sobre de l’altre personatge per aconseguir enviar un missatge ” rat penat tocat” i fer deixapareixer el nostre rat penat.

A partir d’aquí al personatge fosc tindrà dos vestits un inicial negre i un altre amb color.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I afegirem aquestes ordres per canviar de vestit

 

 

 

 

 

 

 

 

El joc quedarà de la següent manera.

A partir d’aquí  podeu afegir  dos personatges més per relacionar  i posar un escenari.