Modul 4 Sensors de moviment

En aquest modul afegirem diferents propostes referides a l’ús del sensor de la webcamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poder fer servir aquest sensor que activa la webcamp del nostre ordinador utilitzarem principalment aquestes tres ordres de video senyalades a la fotografia amb les fletxes de colors.

Aquí us poso els següents exemples:

Com tocar un instrument fent servir el nostre cos:

 

Com aprofitar el moviment per elaborar una endevinalla

 

Joc senzill d’atrapar mosques

Joc de menjar peix amb la Webcamp