1. Programa Iteratiu

En aquesta tasca us proposem …

  • Partim d’aquest programa:

12

 

 

 

 

 

 

 

 

L’heu de modificar de manera que el gatet comenci a l’esquerra de l’escenari i fer que s’aturi quan la seva coordenada x sigui més gran que 150.