Aprofundim amb el tema

A mesura que  creen i compartim projectes realitzats en Scratch, s’aprèn importants
idees matemàtiques, al mateix temps s’aprèn a pensar creativament, a raonar
sistemàticament i a treballar de manera col·laborativa.

En aquest apartat d’aprofundiment intentaré explicar uns quant  jocs més per poder complementar els moduls 1,2,3 .

Caçador d’estels

Segueix el formatge

Endevinalles amb Scratch

Pasaparaules amb Scratch

Per altra banda comentar altres accessoris que poden complementar i ampliar el potencial de l’scratch:

Aprenentatge amb moviment. Animacions amb webcam i Kinect

Comentar la possibilitat que ofereix una altra aplicació específica d’scratch  per nens de 5 a 7 anys  aquesta app es diu Scratch Junior adaptada per sistemes android i  IOS

25

 

 

 

 

 

 

índexíndex2

 

 

La potenciació de  l’ús d’eines digitals com l’scratch te com  a objectiu   la creativitat, la llibertat de procediments, l’experimentació i la creació de contingut digital en contraposició a ser un simple consumidor d’una aplicació.
És a dir , dóna una visió diferent d’allò que es pot fer amb les eines digitals i pretén
despertar el “ maker” que tots portem dins.

 

 

“La meta principal de la educación es crear hombres que sean

capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo

que otras generaciones han hecho; hombres que sean creativos,

inventores y descubridores.”

 

Jean Piaget