3. L’estructura si … si no

Feu:

  • El programa que hi ha acontinuació fa girar el personatge:

14

 

 

 

 

Heu de modificar-lo, tot combinant-lo amb la instrucció digues de la categoria Aspecte de manera que si el gatet miri cap a la part dreta de la pantalla (és a dir, que la direcció sigui positiva) digui “Miro a la dreta“, i si no és així que digui “Miro a l’esquerra“.