29.- Aprenem en multinivells.-

La majoria de les situacions que vivim en la vida de cada dia ofereixen l’oportunitat d’aprenentatges multinivells, com són la visita d’un museu, d’una exposició, d’un hospital, d’un parc…

Tot depèn del nivell que estem motivats a aprendre i els límits que ens marquem o que la relació ens determina o millor dit ens motiva.

A l’institut passa el mateix a les aules hi han molts nivells, ja que la normativa marca uns límits i defineix el currículum les aspiracions de les competències bàsiques a treballar i a assolir. Però en general podem dir a efectes pràctics que hi han tres nivells d’aprenentatges:

1.- Un el que segueix la majoria d’alumnes

2.- Un altra que precisa adaptacions més personalitzades de tipus metodològic, de ritmes, de potencialitats, de recursos.

I la tercera que precisa una acurada planificació més individualitzada amb ajuts més metodològics especialitzats tant a nivell de l’institut com de suports externs.

Des de la diversitat de metodologies podem dir que l’important i comú és que l’alumne/a ha de saber , saber fer, saber ser i saber estar i que precisa saber el que se l’avaluarà i com es farà.

A la pràctica cal tenir un contracte oral personalitzat de tots els alumnes lligat amb les seves famílies en el què s’espera del seu rendiment.

Primer veurem quins tipus de metodologies hi han:

Segon començarem per presentar un primer pas del 3B a l’aula.

Les metodologies d’ensenyament i aprenentatge més importants són:

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/teories.htm

3B. Aplicacions a l’aula.

El que importa és que l’alumnat construeixi una llista d’afirmacions i tot seguit elabori un conjunt de cartes (1/4 o 1/8 de foli) per una cara elaboraren  una pregunta o una demanda  i per l’altra cara escriuen la solució.

El 3B és aplicable en qualsevol metodologia a l’aula. A sota les metodologies més actuals amb complementarietat en el 3B.-

http://blocs.xtec.cat/3bcurs/13-metodes-densenyament-i-aprenentatge-mes-importants/

Amb esforç i aprofitant els recursos directes de la natura la primera civilització ja feia monuments útils i funcionals, per què nosaltres no podem fer màquines d’aprendre a aprendre naturals i analògiques?.-


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *