9.- Que vol dir jugar al Cooppel (toQ).-

Jugar als Cooppel

   “””tOQ)))….

Talents OASIS Cooppel  (tOQ)

I.- Piscina dels valors i de les voluntats competen-cials d’entrenar-se pel futur.-

1.- En el centre d’atenció són jocs de taula i de tauler.Tenen tres camps: oral, escrit i iniciatives. Hi han exercicis psico-físics previs.

II:- La fàbrica Cooppel.-

2.- Els materials són fabricats pels mateixos jugadors /es.

3.- A partir d’una font. Els jugadors tenen personal bastida per aprendre fins a dominar el Cooppel.

4.- Es construir “xuletes” que seran els materials de jocs.

III.- La banca Cooppel d’aprenentatges.-

5.- Les xuletes Cooppel es bescanvien segons els seus valors amb “talents”. Una xuleta pot esdevenir moneda de paper.

IV.- Assaig Cooppel.-

6.- Construïdes les “baralles” de “xuletes Cooppel” es juga a tres jugadors/es amb mà de partida de tres jocs, amb tandes de tres jocs (9 jocs) i torns de tres (27 jocs). De forma que una jugada són 27 jocs (3 x 3 x 3).

V.- Aplecs i Cims Cooppel.-

7). Es fan trobades de grups, equips i clubs per a celebrar jugades i compartir xuletes, peces i taulers Cooppel.