5.- Els agrupaments i les trobades aplec i/o cim Cooppel.-

Els agrupaments en un principi en el procés d’aprenentatge es comença com a treball personal i individual, després es passa a aparellar fins arribar a constituir trios.

En situacions d’entrenament i exhibició en el procés d’ecoèxit competició els agrupaments poden ser des de l’organització més sofisticada a més simple:

– Propi de club: 5 persones. De les quals 3 persones són jugadores i dos són bastida.

– Propi d’equip: 5 o 4 persones,  de els quals tres jugadores i dos o una bastida.

– Grups de dos o tres jugadors/es.

– Parelles

– Solitari

Les trobades poden ser “Aplec Cooppel” es considera quan hi ha més de tres grups en joc i “CiM Cooppel” és quan hi ha més de 27 persones jugant a la vegada, es a dir entre nou grups de tres a més de cinc grups amb personal bastida.